Miłosz Aleksandrowicz

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pamiętnik do nauki harmonii (1871) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania harmonii
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2022


Książka naukowa recenzowana

 • Jean Philippe Rameau: Traktat o harmonii (1722), księga III Zasady kompozycji, księga IV Zasady akompaniamentu. Przekład, opracowanie i komentarz muzykologiczny Miłosz Aleksandrowicz

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The performance practice of organ-playing in 17th century France according to the anonymous manuscript Manière de toucher l’orgue (c.1670-1685)
  [Praktyka wykonawcza francuskiej muzyki organowej XVII wieku według anonimowego rękopisu "Manière de toucher l’orgue" (ok. 1670-1685)]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zasady kompozycji i zasady akompaniamentu w ujęciu Jeana Ph. Rameau (1683-1764)

Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa

 • "Szkoła czytania muzyki” (c. 1863-1868) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania muzyki.

Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja krajowa

 • "Szkoła czytania muzyki" (c. 1863–1868) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda nauczania muzyki.

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Akustyczna teoria dźwięku muzycznego Josepha Sauveura
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa

 • „Pamiętnik do nauki harmonii” (1871) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda uczenia harmonii

Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja krajowa

 • „Pamiętnik do nauki harmonii” (1871) Stanisława Moniuszki – zapomniana XIX-wieczna metoda uczenia harmonii

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sztuka „akompaniamentu” klawesynowego w XVIII-wiecznej Francji. Zasady realizacji basse continuë według anonimowego rękopisu Traité d’accompagnement du clavecin et abrégé de composition (c. 1700)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja książki naukowej

 • Polska bibliografia organów, Tom III

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Francuska polifonia liturgiczna w XIX wieku. Antoine Hellé i jego Méthode pour l'harmonisation du plain-chant (1867)

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

 • Uniwersalia 2.2 - Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Teoria i praktyka francuskiej muzyki kościelnej przełomu XVII i XVIII wieku w kontekście myśli intelektualnej francuskiego klasycyzmu (l'âge classique) - kwerenda

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku

Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą

 • Kantata "Przychodzisz do nas Maryjo" na chór i orkiestrę

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Improwizowane maniery wykonawcze w XIX-wiecznej francuskiej liturgicznej muzyce organowej. Adrien de la Fage i jego „Routine pour accompagner le plain-chant” (1858)

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sztuka „akompaniamentu” organowego we Francji na przełomie XVII i XVIII wieku. Jacques Boyvin i jego Traité abregé de l’accompagnement pour l’orgue et pour le clavessin (1705)
  [w:] Roczniki Teologiczne

2015

 • The Art of Playing Keyboard Instruments in the Late 17th and Early 18th Centuries. Monsieur de Saint-Lambert and his Les principes du clavecin (1702)
  [Sztuka gry na instrumentach klawiszowych na przełomie XVII i XVIII wieku. Monsieur de Saint-Lambert i jego Les principes du clavecin (1702)]
  [w:] Roczniki Teologiczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Teoria i praktyka wykonawcza monodii liturgicznej w XIX wieku : François-Joseph Fétis i jego Méthode élémentaire de plain-chant (1843)

  2014


  Książka naukowa recenzowana

  • Teoria harmonii Jeana Ph. Rameau. Traité de l'harmonie (1722). Nouveau systême de musique théorique (1726)

  Hasło encyklopedyczne

  • Adrian Willaert
  • Vitry Philippe de

  Kurs e-learningowy

  • Teoria harmonii okresu Średniowiecza i Renesansu
  • Metodyka nauczania zasad muzyki i literatury muzycznej

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Hermeneutyka muzyczna czyli Ars interpretandi
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  Udział w festiwalu nauki

  • Messe d'orgue w XVII wieku
  • Teoria harmonii w starożytności

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Interpretacja rytmiczna monodii liturgicznej w XVII wieku. Pierre-Benoît de Jumilhac i jego La science et la pratique du Plain-chant (1673)
   [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra

  Hasło encyklopedyczne

  • Sermisy Claudin de

  Kurs e-learningowy

  • Teoria harmonii Antyku i wczesnego Średniowiecza - Kurs (e-learning) dla studentów II roku Muzykologii (studia II stopnia, semestr I)

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Polska muzyka organowa XIX i początku XX wieku
   [w:] Organy Śląska Opolskiego

  Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

  • Ave Maria - motet na 5-gł chór a cappella

  Udział w festiwalu nauki

  • Polifonia religijna XVII i XVIII wieku

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Praktyka wykonawcza Plain-chant w XVIII wieku. François de La Feillée i jego Méthode nouvelle pour apprendre parfaitement les règles du plainchant (1754)
   [w:] Annales Lublinenses pro Musica Sacra

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Uwagi o strojeniu XVII-wiecznych instrumentów klawiszowych. Traité de l'accord de l'espinette (1650) Jean’a Denis

  Hasło encyklopedyczne

  • Saint-Saëns Camille

  2011


  Kurs e-learningowy

  • Podstawy systemu funkcyjnego dur-moll (e-learning)

  Realizacja imprezy artystycznej

  • Członkowstwo w jury konkursowym II Wojewódzkiego Cecyliańskiego Spotkania Chórów Parafialnych

  Udział w festiwalu nauki

  • VIII Lubelski Festiwal Nauki

  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Uwagi o budowie XVII-wiecznych organów. Raisons des forces mouvantes (1615) Salomona de Caus

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • The Rules of the Improvised Vocal Religious Polyphony. Louis-Joseph Marchand's Traité du Countrepoint Simple (1739)
   [Reguły improwizowanej, religijnej polifonii wokalnej. Traité du countrepoint simple (1739) Louis-Joseph Marchanda]
   [w:] Additamenta Musicologica Lublinensia

  Realizacja imprezy artystycznej

  • Członkowstwo w jury konkursowym III Wojewódzkiego Cecyliańskiego Spotkania Chórów Parafialnych

  2009


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Organy w potrydenckiej liturgii na podstawie Caeremoniale episcoporum (1600)

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Sztuka śpiewu w XVII-wiecznej Francji. Traite de la methode ou l’Art de bien chanter (1671) Benigne’a de Bacilly
   [w:] Additamenta Musicologica Lublinensia

  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Akordyka Mszy organowych (Pièces d’orgue) François Couperina w świetle XVII-wiecznych systemów strojenia instrumentów klawiszowych
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • System muzyczny Josepha Sauveura. Principes d'Acoustique et Musique (1701)
   [w:] Additamenta Musicologica Lublinensia

  2007

 • Geometria a teoria konsonansów. Compendium musicae (1618) René Descartesa
  [w:] Additamenta Musicologica Lublinensia

 • 2006


  Hasło encyklopedyczne

  • Martini Giovanni Battista
  • Marenzio Luca
  • Marcello Benedetto