Włodzimierz Bielak

Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Kościoła

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE W LUBLINIE

 

Tezy na egzamin z historii Kościoła w średniowieczu

Semestr_zimowy

Semestr_letni

 

 

TEOLOGIA B

 

Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do roku 1648

TEZY_NA_EGZAMIN_Z_HISTORII_KOSCIOLA_W_POLSCE.pdf

 

Historia Kościoła powszechnego w średniowieczu

TEZY_NA_EGZAMIN_Z_HISTORII_KOSCIOLA_W_SREDNIOWIECZU.pdf

 

 

STUDIA DOKTORANCKIE

 

Tezy na egzamin połówkowy z historii Kościoła w średniowieczu

Część I

 

 

Tezy na egzamin połówkowy z historii Kościoła w starożytności

Część I

Część II