Włodzimierz Bielak

Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Kościoła

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL
profesor KUL - Katedra Historii Kościoła
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wlodzimierz.bielak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3883-5615