Ks. dr hab. Jarosław Marczewski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Kościoła

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2023

Rozprawy doktorskie
 • Biblical scholarship of Franciscus Titelmans
Prace magisterskie
 • Działalność reformistyczna św. Teresy z Avili w świetle historiografii polskiej i ukraińskiej
 • Dzieje formacji alumnów greckokatolickich w seminarium lubelskim w latach 1964-2022

2022

Prace magisterskie
 • Działalność pisarska duchowieństwa diecezji lubelskiej w okresie międzywojennym na łamach "Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich"
 • Życie kleryckie w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie w dobie przemian po Soborze Watykańskim II w świetle kronik seminaryjnych.
 • Dzieje parafii Werbkowice w latach 1919-2019.
 • Dzieje duszpasterstwa w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piotrowicach Małych w latach 1981-2021

2021

Prace magisterskie
 • Dzieje kultu bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej ZSAPU
 • Dzieje parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie w latach 1980-2010

2020

Prace magisterskie
 • Odsiecz wiedeńska jako nowożytna krucjata w świetle wybranej literatury z XVII i XVIII wieku.
 • Dzieje Wspólnoty Cenacolo w Polsce

2019

Prace magisterskie
 • Dzieje parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu w latach 1919 - 2019
 • Dzieje parafii greckokatolickiej pw. św. Klemensa z Uniewa we Frankfurcie nad Menem
 • Etos kapłana diecezji lubelskiej przełomu XIX i XX wieku w świetle pamiętników ks. Karola Dębińskiego z lat 1867-1915
 • Dzieje parafii Krzemienica po drugiej wojnie światowej (1945-2017)

2018

Prace magisterskie
 • Problematyka historyczno-kościelna na łamach "Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich" w latach 1918-1992
 • Reorganizacja sieci parafialnej w (archi)diecezji lubelskiej na przykładzie parafii Krzczonów w XX wieku.
 • Lubelskie Seminarium Duchowne w latach 1939-1947
 • Dzieje parafii greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy w latach 1944-1989
 • Wspólnota Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Lubelskim Seminarium Duchownym w latach 1922-2017

2017

Prace magisterskie
 • Poaugustiańska część księgozbioru parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
 • Problematyka listów pasterskich biskupa stanisławowskiego Grzegorza Chomyszyna (1867-1945)
 • Związek Kapłański "Unitas" diecezji lubelskiej w latach 1919 - 1939
 • Historia parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju (Puszcza Solska) w latach 1921-1992.
 • Dzieje rzymskokatolickiej organizacji kościelnej w granicach obecnej Diecezji Odesko-Symferopolskiej w latach 1848-2017

2015

Prace magisterskie
 • Historia parafii Łukawiec po drugiej wojnie światowej.
 • Likwidacja Grekokatolickiej Eparchii Mukaczewskiej (1944-1949)
 • Kapłan jako pasterz w świetle wybranych dzieł św. Jana Chryzostoma
 • Motyw suplikacji w łacińskiej poezji patrystycznej i jego reminiscencje w poezji polskiej
 • Ideał świętości w świetle wybranych dzieł św. Bazylego Wielkiego

2013

Prace magisterskie
 • Dzieje parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie w latach 1866-1939.

2012

Prace magisterskie
 • Losy unitów zesłanych do guberni orenburskiej w świetle ich korespondencji z lat 1888-1892.

2008

Prace magisterskie
 • Dzieje parafii Gdeszyn (1921-2007).

2006

Prace magisterskie
 • Ocena Konfederacji Warszawskiej w historiografii polskiej.