Wojciech Staszewski

dr hab. Wojciech Staszewski (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Wojciech Staszewski prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.staszewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4139-3475