dr hab. Wojciech Staszewski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Zdrowych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych szczęśliwych zdarzeń

w nadchodzącym Nowym 2017 Roku