mgr Łukasz Sarowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Stanowisko: Asystent


2016


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Specyficzny historyzm
    [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra (red.), Studia nad nauką i technologią — wybór tekstów
    [w:] Roczniki Filozoficzne