mgr Łukasz Sarowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Stanowisko: Asystent

Konsultacje - Semestr Zimowy 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

WTOREK