Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Status and Duties of Ecclesiastical Judges in Cases Concerning the Nullity of Marriage
  [Status i zadania sędziego kościelnego w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa]
  [w:] Religions

2022


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nadużycia wiernych świeckich przy zawieraniu sakramentu małżeństwa

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Syndrom Piotrusia Pana jako przyczyna psychiczna niezdolności do małżeństwa w praktyce Sądu Metropolitalnego w Lublinie
  [w:] Studia Prawnicze KUL

2019

 • Pieniactwo sądowe na przykładzie spraw toczących się przed Sądem Metropolitalnym w Lublinie
  [w:] Studia Prawnicze KUL

 • 2018


  Książka naukowa recenzowana

  • Sąd Biskupi w Lublinie pod okupacją niemiecką 1939-1944

  Hasło encyklopedyczne

  • Paździor Stanisław

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Prawne gwarancje autonomii i niezależności Kościoła katolickiego w Polsce w zakresie władzy jurysdykcyjnej w sprawach małżeńskich
   [w:] Przegląd Sejmowy

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Unieważnienie małżeństwa w prawie polskim a deklaracja nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym - studium porównawcze

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • "Absolwenci janowskiego Gimnazjum im. Kanclerza Jana Zamojskiego w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej"

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wychowawczo - edukacyjne aspekty faktycznego udziału obrońcy węzła w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa w świetle motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"
   [w:] Pedagogia Ojcostwa
  • Annulment of marriage in Polish law and declaration of nullity of marriage in canon law - a comparative study
   [Nieważność małżeństwa w prawie polskim i deklaracja nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym - studium porównawcze]
   [w:] Review of Comparative Law

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Ś.p, Ks. Prof. dr hab. Stanisław Paździor (1946-2015)
   [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych

  Organizacja konferencji krajowej

  • „Auctoritas in Iudicium” Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz Uroczyste Odnowienie Doktoratów
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Mitis Iudex Dominus Iesus”

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Zadania obrońcy węzła
  • Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej

  Udział w konferencji krajowej

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Mitis Iudex Dominus Iesus”
  • „Auctoritas in Iudicium” Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz Uroczyste Odnowienie Doktoratów