Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich
Wydział:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Telefon:81-445-0
Sala:CI-400A1 (Kampus Główny » Collegium Iuridicum » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich
ul. ul. Spokojna 1
20-074 Lublin