Wojciech Gizicki

dr hab. Wojciech Gizicki (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Książka naukowa recenzowana

 • Poland and Ukraine. Partnership and Regional Cross-Border Cooperation
  [Polska i Ukraina. Partnerstwo i transgraniczna współpraca regionalna]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Nation, the Economy, and the Civil Society What is Next?
  [Naród, ekonomia, społeczeństwo obywatelskie. Co dalej?]
  [w:] European Research Studies Journal
 • Bezpieczeństwo globalne i regionalne. Powrót do siły miltarnej (?)
  [w:] Studia Politica Slovaca

2019

 • Central Europe and NATO Transformation 2014–2018
  [Europa Środkowa w ramach transformacji NATO 2014–2018]
  [w:] Przegląd Strategiczny
 • Geopolityka Trójmorza
  [w:] Przestrzeń Społeczna (Social Space)

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • The Three Seas Initiative: Opportunities and Challenges
   [Międzymorze: Szanse i wyzwania]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation. Opportunities and Challenges
   [Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy. Szanse i wyzwania]
  • Społeczno-polityczne uwarunkowania regionalizmu we współczesnym świecie

  2018


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Evolution of Security Environment in East-Central Europe
   [Ewolucja środowiska bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej]

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • National Security Administration and Management in Poland. Selected Problems
   [Administrowanie i zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Polsce. Wybrane problemy]

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • The Polish-Ukrainian Transborder Cooperation. Chances and Challenges
   [Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy. Szanse i wyzwania]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Administrowanie i zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Polsce. Wybrane problemy.
  • Mobilność, integracja i bezpieczeństwo jako wartości w XXI wieku
  • Pamięć i polityka dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wybrane problemy

  Organizacja konferencji krajowej

  • Kobiety w służbach mundurowych

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Internationalisation, interdisciplinarity and innovation of higher education at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice
   [Umiędzynarodowienie, interdyscyplinarność i innowacje w szkolnictwie wyższym na Uniwersytecie Pawła Józefa Šafárika w Koszycach]

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE

  • Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions

  2017


  Książka naukowa recenzowana

  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i regionalne. Perspektywa Polski i Ukrainy

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Wielopoziomowość stosunków międzynarodowych na przykładzie Europy Środkowej
  • Współczesne znaczenie i składniki siły militarnej

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Wielopoziomowość w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • The Borders and European Security. Lesson for Future
   [Granice a bezpieczeństwo europejskie.Lekcja na przyszłość]

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Globsec 2017, Bratislava Global Security Forum
   [Globsec 2017]

  Organizacja konferencji

  • Debaty Dyplomatyczne KUL-Spotkanie z dr Thomasem M. Buchsbaumem, Ambasadorem Austrii w Polsce.
  • Debaty Dyplomatyczne KUL-Spotkanie z Beatą Jaczewską,Dyrektor IVF w Bratysławie

  2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Bezpieczeństwo Europy Środkowej w świetle kryzysu ekonomicznego i migracyjnego UE

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Role i funkcje sił zbrojnych w XXI wieku
   [w:] Bezpieczeństwo i Administracja Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
  • Aktywność na rzecz bezpieczeństwa i motywacje proobronne młodzieży na przykładzie działań Legii Akademickiej KUL
   [w:] Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie
  • Terroryzm wczoraj i dziś. Wybrane problemy

  2014


  Książka naukowa recenzowana

  • Security Policies of the Visegrad Group Countries
   [Polityka bezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej]

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Stany nadzwyczajne w systemie bezpieczeństwa Polski
  • Orędzia pokojowe jako przykład aktywności Stolicy Apostolskiej na rzecz kształtowania pokoju międzynarodowego

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wybrane problemy współpracy wojskowej państw Grupy Wyszehradzkiej
   [w:] Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich

  2013


  Książka naukowa recenzowana

  • A Security Community. Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republic, Hungary and Slovakia
   [Wspólnoty bezpieczeństwa. Polska i jej sojusznicy Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Węgier i Słowacji]

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Państwo wobec cyberterroryzmu
  • Wpływ kryzysu na region Europy Środkowej i współpracę wyszehradzką
  • Prawa człowieka w praktyce Stolicy Apostolskiej. Wybrane problemy
  • Prezydencja - „europejski egzamin” państw wyszehradzkich (Czech, Węgier i Polski)

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Security in the Light of Select Philosophical and Social Concepts. Between Theory and Practice
   [Bezpieczeństwo w świetle wybranych koncepcji filozoficznych i społecznych. Między teorią a praktyką]
   [w:] Filosofija-Sociologija
  • Security Politics Transformation in Poland after 1989
   [Transformacja polityki bezpieczeństwa w Polsce po 1989 roku]
   [w:] UA Foreign Affairs
  • O zasadności istnienia Grupy Wyszehradzkiej
   [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
  • Systemowe i prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski i partnerów wyszehradzkich: Czech, Słowacji i Węgier. Zarys problemu
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Religia w polityce światowej : dylematy narodowe i miedzynarodowe

  2008


  Książka naukowa recenzowana

  • Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego