Wojciech Gizicki

dr hab. Wojciech Gizicki (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Prodziekan
profesor KUL - Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.gizicki_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1323-5912