Ks. dr hab. Stanisław Fel (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
profesor KUL - Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.fel_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3975-665X