dr inż. Monika Wawer

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wykorzystanie podstrony Kariera na firmowych portalach webowych w budowaniu wizerunku pracodawcy

2018

 • Employer Branding Through Social Media: The Case of Largest Polish Companies
  [Employer branding za pośrednictwem mediów społecznościowych: przypadek największych polskich firm]
 • Employer Branding on the Web: an Empirical Study of the Selected Polish Companies
  [Employer Branding on the Web: badanie empiryczne wybranych polskich firm]
 • Employers' Requirements and Competencies of Candidates in the Area of Big Data
  [Wymogi pracodawców i kompetencje kandydatów w obszarze dużych zbiorów danych]
 • Academic Education and Professional Career of IT Specialists in Contemporary Enterprises
  [Edukacja akademicka i kariera zawodowa specjalistów IT we współczesnych przedsiębiorstwach]
 • Postgraduate Studies as a Form of Teachers' Competencies Development in ICT
  [Studia podyplomowe jako forma rozwoju kompetencji nauczycieli w ICT]

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Ocena wiedzy współczesnych menedżerów w zakresie narzędzi klasy business intelligence
   [w:] Edukacja - Technika - Informatyka
  • Współczesne narzędzia business intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem
   [w:] Edukacja - Technika - Informatyka
  • The Use of HR Metrics in Human Resources Management
   [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Academic Education and Professional Career of IT Specialists in Contemporary Enterprises
  • POSTGRADUATE STUDIES AS A FORM OF TEACHERS' COMPETENCIES DEVELOPMENT IN ICT
  • Współczesne narzędzia business intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Ocena wiedzy współczesnych menedżerów w zakresie narzędzi klasy business intelligence
  • Employers' Requirements and Competencies of Candidates in the Area of Big Data

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • CBU International Conference: Innovations in Science and Education
  • 10th International Scientific Conference „Business and Management 2018“

  2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Academic Education of IT Students in the Field of Data Analytics for The Needs of The Contemporary Business
  • Candidate experience jako kluczowy obszar employer brandingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Gamification in the contemporary higher education – empirical studies from the point of view of students
   [Gamification in the contemporary higher education – empirical studies from the point of view of students]
  • HR Analytics as a Support of High- and Mid-Level Managers in Contemporary Enterprises
   [Analityka zasobów ludzkich jako wsparcie menedżerów wysokiego i średniego szczebla we współczesnych przedsiębiorstwach]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Firmowe strony internetowe w budowaniu wizerunku pracodawcy
   [w:] Edukacja - Technika - Informatyka
  • Interim Management jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem
   [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Specjalista Big Data – oczekiwania pracodawców a edukacja akademicka
   [w:] Edukacja - Technika - Informatyka

  Recenzja artykułu naukowego

  • Data & Information Management In Decision Making In The Intelligent Enterprise
  • Integration of case study approach, project design and computer modeling in managerial accounting education with a diploma thesis development as an example
  • Entrepreneurship in the area of activity of key ICT clusters in Poland

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Firmowe strony internetowe w budowaniu wizerunku pracodawcy
  • Gamification in the contemporary higher education – empirical studies from the point of view of students
  • Academic education of IT students in data analytics field for the needs of the contemporary business
  • Specjalista Big Data – oczekiwania pracodawców a edukacja akademicka

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • International Conference on Communication, Management and Information Technology ICCMIT’17

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Pomiar i ocena efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wskaźników HR
  • Candidate experience jako kluczowy obszar employer brandingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  Organizacja konferencji

  • Nowe tendencje w zarządzaniu

  Udział w festiwalu nauki

  • Lubelski Festiwal Nauki 2017
  • Lubelski Festiwal Nauki 2017 - Zostań skutecznym negocjatorem

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Zarządzanie przez dane w zarządzaniu zasobami ludzkimi
   [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
  • Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej
   [w:] Edukacja - Technika - Informatyka
  • Grywalizacja w edukacji akademickiej – możliwości i ograniczenia jej wykorzystania w kształceniu studentów
   [w:] Edukacja - Technika - Informatyka
  • Interim management - nowy trend w zatrudnianiu menedżerów w przedsiębiorstwach
   [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania
  • Analityka biznesowa w zarządzaniu kadrami w przedsiębiorstwie
   [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • The utilization of the HR analytics by the high and mid-level managers: case from Eastern Poland

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • The utilization of the HR analytics by the high and mid-level managers: Case from Eastern Poland

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • INTERIM MANAGEMENT JAKO NOWOCZESNA FORMA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
  • Grywalizacja w edukacji akademickiej – możliwości i ograniczenia jej wykorzystania w kształceniu studentów
  • Rola interim managera w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
  • Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej
  • ANALITYKA BIZNESOWA W ZARZĄDZANIU KADRAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Grywalizacja - nowy trend w rekrutacji kandydatów
   [w:] STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  • Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS
   [w:] Edukacja - Technika - Informatyka
  • Społeczna odpowiedzialność organizacji w zintegrowanej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach logistycznych
   [w:] Logistyka
  • Ekonomiczne aspekty zarządzania talentami w firmach Third-Party Logistics
   [w:] Logistyka
  • Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT
   [w:] Edukacja - Technika - Informatyka

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT.
  • Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS.

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Ekonomiczne aspekty zarządzania talentami w firmach Third-Party Logistics
  • Społeczna odpowiedzialność organizacji w zintegrowanej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach logistycznych
  • Grywalizacja i obszary jej wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  1996


  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami