Elżbieta Rydz

dr hab. Elżbieta Rydz (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Rozwojowej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Elżbieta Rydz prof. KUL
Prodziekan
profesor KUL - Katedra Psychologii Rozwojowej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: elzbieta.rydz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2708-1029