Ks. dr Andrzej Megger

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Liturgii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Biogram naukowy:

Ks. dr Andrzej Megger urodził się w 1983 roku w Starogardzie Gd. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Czersku i złożeniu egzaminu maturalnego w 2002 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tytuł magistra zdobył w 2008 r. na podstawie pracy "Duchowość kapłańska w życiu i pismach bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1913-1945)", której promotorem był ks. dr Arkadiusz Okroj. 1 czerwca 2008 roku z otrzymał sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie. 

W latach 2009-2014 został skierowany na studia specjalistyczne z liturgiki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia doktoranckie ukończył rozprawą "Parafia jako centrum liturgii sakramentów inicjacji chrześcijańskiej po Drugim Soborze Watykańskim" przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Krakowiaka, którą obronił w 2014 roku.

 

Pełnione funkcje:

Sekretarz Instytutu Liturgiki i Homiletyki (2015-).
Sekretarz Stowarzyszenia Liturgistów Polskich (2015-).

 

Działalność dydaktyczna:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2014-).
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej (2014-).
Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej (2014-).
Uniwersytet Otwarty KUL (KWKR) (2016-).
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym (2017-).