Piotr Szałek

dr Piotr Szałek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2018

Prace licencjackie
  • Karla Jaspersa koncepcja sytuacji granicznej