Piotr Szałek

dr Piotr Szałek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

 • Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Wydział Filozofii KUL
 • Fellow, Cambridge Centre for the Study of Platonism, University of Cambridge
 • Postdoctoral Research Associate (2011-2018), Trinity Hall, University of Cambridge
 • Senior Fulbright Scholar (2016-2017), Department of Philosophy, Harvard University
 • Członek Ośrodka Badań Filozoficznych w Warszawie

 

Wykształcenie:

 • Magister historii filozofii (2001): Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Master of Letters (2005): University of St Andrews
 • Master of Philosophy (2008): University of Cambridge
 • Doktor nauk humanistycznych (2010): Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zainteresowania naukowe:

 • Filozofia XVII i XVIII wieku (w szczególności filozofia G. Berkeleya)
 • Filozofia analityczna i fenomenologia
 • Historia idei (Intellectual History)

Aktualne badania:

 • Historia intencjonalności
 • Ekspresywizm i pragmatyzm