Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace magisterskie
 • Retoryka muzyczna w cyklu kantat pasyjnych Sechs geistliche Betrachtungen des leidenden und sterbenden Jesu, aus der Leidens-Geschichte der heiligen vier Evangelisten gezogen Gottfrieda Heinricha Stölzela (1690–1749)
 • Idee narodowe i monumentalizm jako wyróżniki muzyki norweskiej w latach 1905-1945
 • Interpretacja starożytnej mitologii w ujęciu współczesnych polskich kompozytorów i librecistów na podstawie wybranych dzieł operowych
 • Zagrożenia duchowe w muzyce pop i rock
 • Motywy gregoriańskie w „Missa Mundi” Thomasa Gabriela
 • Tematyka biblijna w twórczości symfonicznej A. Karamanova (1934 - 2007) na przykładzie wybranych utworów
 • Sekwencja Dies Irae w wybranych XX wiecznych kompozycjach inspirowanych działaniami wojennymi

2022

Prace magisterskie
 • Główne idee ruchu cecyliańskiego na łamach czasopisma „Rocznik dla Organistów” (1894-1904)

2021

Rozprawy doktorskie
 • Rękopiśmienne potrydenckie kancjonały oo. Paulinów na Jasnej Górze jako świadectwo ich ówczesnej kultury liturgiczno-muzycznej
Prace magisterskie
 • Melodie wersetów allelujatycznych Commune Sanctorum w wybranych graduałach polskich z XV-XVI wieku. Studium muzykologiczne

2020

Prace magisterskie
 • Przejawy idiomu słowno-muzycznego w wybranych pieśniach okresowych XLI wydania "Śpiewnika kościelnego" ks. Jana Siedleckiego

2019

Rozprawy doktorskie
 • Życie i twórczość Józefa Wieniawskiego (1837-1912) w świetle XIX-wiecznego piśmiennictwa. Studium historyczno-muzykologiczne
Prace licencjackie
 • Hymn O Redemptor sume carmen w Pontyfikale Płockim z XII w. Studium muzykologiczne.

2018

Rozprawy doktorskie
 • Twórczość Apolinarnego Szeluty w kontekście muzyki europejskiej pierwszej połowy XX wieku
Prace magisterskie
 • Kultura muzyczna Bazyliki Katedralnej NMP w Kielcach w XX wieku

2017

Rozprawy doktorskie
 • Warszawski salon XIX-wieczny jako miejsce kultywowania narodowych tradycji muzycznych
Prace magisterskie
 • Twórczość muzyczna ks. Carmila Tocănel OFMconv. (1907-1973).
 • Koncepcja dojrzałości artysty w świetle wybranych utworów Czesława Niemena (1939 - 2004)
 • Festiwal Twórczości Religijnej "Fide et Amore" - założenia programowe i ich realizacja.
 • Hymny Światowych Dni Młodzieży. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne.
 • Twórczość bardowska na przykładzie działalności Lubelskiej Federacji Bardów

2016

Rozprawy doktorskie
 • Koncepcja muzyki koscielnej w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka
Prace magisterskie
 • Kultura muzyczno - religijna parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Depułtyczach
 • Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII wieku. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne.
 • Msze jednogłosowe w języku polskim w latach 1984 - 2014. Studium źródłoznawcze.