Krzysztof Smykowski

Ks. dr Krzysztof Smykowski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Bioetyki Teologicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

TEOLOGIA - KURS B

 

Rok II-V

Człowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej (wykład fakultatywny) - kod do zespołu w aplikacji Microsoft Teams: vd0h7is