Krzysztof Smykowski

Ks. dr Krzysztof Smykowski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Bioetyki Teologicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

KS. DR KRZYSZTOF SMYKOWSKI

 

 

Biogram naukowy:

 • Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie (2003-2004) i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy (2004-2009);
 • Tytuł zawodowy magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie pracy: Filozoficzna natura prawdy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara. Poznań 2009 (Promotor: Ks. dr Rafał Grabowski);
 • Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  Jana Pawła II (2010-2014);
 • Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej z wyróżnieniem na podstawie pracy: Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne. Lublin 2014 (Promotor: Ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL; recenzenci: Ks. dr hab. Tomasz Kraj, Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz);
 • Podyplomowe Studia Bioetyki i Prawa Medycznego w Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2013-2014);
 • Asystent Katedry Bioetyki Teologicznej w Instytucie Teologii Moralnej KUL (2014-2018);
 • Adiunkt Katedry Bioetyki Teologicznej w Instytucie Nauk Teologicznych KUL (2018-).

 

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz Instytutu Teologii Moralnej KUL (2015-2019);
 • Pełnomocnik ds. etyki badań naukowych (2018-2020);
 • Koordynator kierunku teologia - kurs A i B (2019-);
 • Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia (2019-);
 • Członek Zespołu ds. Ewaluacji Badań Naukowych Instytutu Nauk Teologicznych (2019-2020);
 • Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Grantów Misyjnych (2020-2020);
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2020-);
 • Członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Teologii (2020-);
 • Członek Rady Programowej kierunków teologia i nauki o rodzinie (2020-2023);
 • Członek Rady Programowej ds. studiów podyplomowych (2021-);
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Stypendiów Ministra Edukacji i Nauki (2022-);
 • Przewodniczący Rady Programowej kierunku teologia (2023-).

 

Działalność dydaktyczna:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2014-);
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej (2014-2018);
 • Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy (2022-2023).

 

Przynależność do zespołów eksperckich:

 • Członek Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie (2016-2019);
 • Członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych (2018-);
 • Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (2019-);
 • Członek Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (2020-).

 

Przynależność do rad i towarzystw naukowych:

 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Moralistów (2012-);
 • Członek Rady Naukowej „Studiów Bydgoskich” (2015-);
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (2016-);
 • Członek Association of Bioethicists in Central Europe (2017-);
 • Członek współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL (2022-).

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe (11.12.2020);
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia (8.12.2021).