dr Katarzyna Litwińska-Rączka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Małżeństwo i rodzicielstwo w stylu "być" i w stylu "mieć"
  [w:] Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

2018

 • Interpersonalna trauma jako "morderstwo duszy"
  [w:] Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
 • Jacob Levy Moreno’s Psychodrama As a Work Technique For Treating Patients With Group and Individual Psychotherapy
  [Psychodrama Jacoba Levy Moreno jako technika pracy w leczeniu pacjentów psychoterapią grupową i indywidualną]
  [w:] Current Problems of Psychiatry