dr Katarzyna Litwińska-Rączka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Letni 2022/2023

PIĄTEK