dr hab. Hanna Witczak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Stanowisko: Profesor KUL


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • O skutkach wydziedziczenia w kontekście przesłanek nabycia spadku

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dopuszczalność częściowego wyłączenia od dziedziczenia w przepisach Kodeksu cywilnego
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Skrypt dydaktyczny

 • Prawo cywilne - część ogólna

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przewodniczenie sesji w ramach konferencji Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego
 • Dziedziczenie ustawowe
 • Spadek. Ogólna problematyka dziedziczenia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The object of protection and the subject matter of offences resulting in unworthiness to inherit or disinheritance
  [Przedmiot ochrony i przestępstwa skutkujące niegodnością dziedziczenia i wydziedziczeniem]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Troska o stan zdrowia podopiecznego jako element pieczy nad osobą w stosunku prawnym opieki nad pełnoletnim ubezwłasnowolnionym całkowicie
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Negative will
  [Testament negatywny]
  [w:] Review of Comparative Law

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Zabójstwo eutanatyczne spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób jako przyczyna pozbawienia korzyści ze spadku

Skrypt dydaktyczny

 • Zobowiązania

Udział w konferencji krajowej

 • VII Kolokwium Jagiellońskie. Wpływ orzecznictwa unijnego na stosowanie prawa w Polsce

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Szczególny charakter dowodu z opinii biegłych w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie

Skrypt dydaktyczny

 • Prawo spadkowe
 • Prawo cywilne – część ogólna

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Status prawny zapisobiercy windykacyjnego (zagadnienia wybrane}
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Książka naukowa nierecenzowana

 • Wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu

Hasło encyklopedyczne

 • Sędzia
 • Spadek
 • Spadkobierca
 • Wina

Skrypt dydaktyczny

 • Prawo spadkowe
 • Prawo rzeczowe
 • Prawo cywilne - część ogólna
 • Zobowiązania

2012


Hasło encyklopedyczne

 • Prekluzja
 • Radca prawny
 • Przybyłowski Kazimierz

2011


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Zmiany w prawie spadkowym – zapis windykacyjny
  [w:] Monitor Prawniczy
 • Zapis windykacyjny – nowe rozrządzenie testamentowe w KC
  [w:] Edukacja Prawnicza