mgr Maciej Czerniakowski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej

Stanowisko: Asystent

Zainteresowania naukowe: jego zainteresowania naukowe obejmują literaturę i film z gatunku science-fiction w ujęciu trans- oraz posthumanistycznym ze szczególnym uwzględnieniem krytycznego posthumanizmu. Jest autorem kilku artykułów naukowych w tym zakresie. Ponadto zajmuje się studiami nad prawniczym językiem angielskim oraz dydaktyką nauczania specjalistycznego języka angielskiego. Pasjonuje się również tłumaczeniami prawniczymi szczególnie w obrębie prawa karnego. Od 2020 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Dydaktyki Online.