mgr Maciej Czerniakowski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej

Stanowisko: Asystent


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Posthuman Transgression of Boundaries in Octavia Butler’s Kindred
  [Posthumanistyczne przekraczanie granic w powieści Octavii Butler „Kindred”]
  [w:] 3L-Language Linguistics Literature-The Southeast Asian Journal of English Language Studies

2019

 • Rape Culture Reborn: A Posthuman Perspective on Rape in Westworld
  [Powrót kultury gwałtu. Posthumanistyczne spojrzenie na gwałt w serialu Westworld]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 2015

 • The Evolution of the Image of Man from Realism to Posthumanism: A Formal-Historical Approach
  [ The Evolution of the Image of Man from Realism to Posthumanism: A Formal-Historical Approach]
  [w:] Contemporary Literary Studies. Post\humanism and Virtuality

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Is this Machine Alive? Machine-like, Biotic Autopoietic Systems in Contemporary Cinema

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

  • Representations and Interpretations in Celtic Studies

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • We have never been posthuman, or the recognition of difference in posthuman politics
  • First traces of posthuman politics in Polish legislation

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • The Evolution of the Image of Man from Realism to Posthumanism

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • I’m a 100% human being and nothing is going is going to change it. A talk on posthumanism

  2014


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • We have never been posthuman, or the recognition of difference in posthuman politics

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • A country overrun with zombie – a melancholic return to a wild zone

  2013


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Is this machine alive? Machine-like, biotic, autopoietic systems in contemporary cinema
  • The Image of Man in Historiographic Metafictions by John Banville: the Notion of The Historiographic

  2012


  Organizacja konferencji

  • Dni celtyckie 2012
  • Polish Association for American Studies Conference PAAS 2012
   [Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PTSA 2012]

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • The Image of Man in Metafictional Novels by John Banville
   [Obraz człowieka w powieściach metafikcyjnych Johna Banville'a]

  Udział w konferencji

  • Polish Association for American Studies Conference PAAS 2012
   [Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PTSA 2012]

  Stypendium finansowane przez uczelnię

  • Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Katolickim Uniwersytecie Lubleskim Jana Pawła II

  2011


  Organizacja konferencji

  • Komiks - tropy w pop-kulturze
   [Komiks-tropy w pop-kulturze]
  • Celtic Days 2011
   [Dni Celtyckie 2011]

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Mythological Past in Contemporary Rendering on the Example of Slaine by Pat Mills
   [Mitologiczna przeszłość we współczesnym wydaniu na przykładzie Slaine autostwa Pata Millsa]
  • Problemy z tłumaczeniem Czarna Materia Prezentuje: Konstrukt

  Udział w konferencji

  • I Lubelskie Dni Osób Niewidomych i Słabowidzących

  Stypendium finansowane przez uczelnię

  • Stypendium Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla najlepszych studentów i doktorantów

  Stypendium finansowane z innych środków

  • Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w nauce
  • Stypendium z Urzędu Miasta Lublin z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Józefa Ferta za pełne zaangażowanie w działalność Parlamentu Studentów KUL, Samorządu Studentów WNH oraz przewodniczenie Kołu Naukowemu Anglistów w roku akademickim 2009/2010

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Bodily Perspective in British Poetry of the Great War
   [Perspektywa cielesna w poezji brytyjskiej okresu I Wojny Światowej]
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  2009


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • Czasopismo "Philosophia
   [w:] Philosophia (ISSN: 1895-9431)