Piotr Szczur

Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Kościoła

Stanowisko: Profesor

2023

Rozprawy doktorskie
 • Bona etenim summa sunt: spes, fides, caritas. Cnoty teologalne jako fundament i centrum życia chrześcijańskiego w ujęciu Grzegorza Wielkiego na podstawie jego Moraliów

2022

Rozprawy doktorskie
 • Hierarchia kościelna w świetle źródeł prawnych Kościoła Wschodniego (do połowy VI wieku)
 • Pneumatologia wczesnochrześcijańskich pisarzy greckich i łacińskich do końca IV wieku. Rozwój historyczny i oddziaływanie doktryny
Prace magisterskie
 • Chciwość jako wada społeczna w świetle "In Matthaeum homiliae" św. Jana Chryzostoma
 • Chrystus jako Boski Lekarz w "Homiliach na Ewangelię według św. Mateusza" Jana Chryzostoma

2021

Prace magisterskie
 • Dziesięcina w nauczaniu wybranych Ojców Kościoła
 • Model ascezy chrześcijańskiej w "Stromatach" Klemensa Aleksandryjskiego

2020

Prace magisterskie
 • Nauczanie moralno-społeczne św. Bazylego Wielkiego na podstawie wybranych pism

2019

Prace magisterskie
 • Nauka o cnotach teologalnych w ujęciu św. Jana Chryzostoma na podstawie jego "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza"
 • Problem ubóstwa w ujęciu św. Jana Chryzostoma na podstawie jego "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza".
 • Modlitwa, post i jałmużna w nauczaniu św. Jana Chryzostoma na podstawie jego "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza".

2018

Rozprawy doktorskie
 • Św. Paweł jako apostoł na podstawie dzieł św. Jana Chryzostoma

2016

Rozprawy doktorskie
 • Problem transcendencji i immanencji Boga w teologii Ojców greckich I-V w. Rozwój historyczny i oddziaływanie doktryny
Prace magisterskie
 • Bogactwo w świetle In Matthaeum homiliae św. Jana Chryzostoma

2015

Rozprawy doktorskie
 • Małżeństwo w myśli Tertuliana. Ewolucja poglądów w okresie przedmontanistycznym i montanistycznym

2014

Prace magisterskie
 • Praktyka pokuty w kościele pierwotnym

2013

Prace magisterskie
 • Historia Goraja do 1870.
 • Aretologiczna droga do kontemplacji Boga w ujęciu Ewagriusza z Pontu.
 • Joannici w historiografii polskiej po drugiej wojnie światowej

2012

Prace magisterskie
 • Kreatologiczny oraz soteriologiczny aspekt nauczania św. Jana Złotoustnego o człowieku
 • Nauczanie świętego Jana Chryzostoma o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu dzieci
 • Dekanat Turobin w latach 1919-2000
 • Jana Chryzostoma nauka o jałmużnie w świetle jego "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza".
 • Dekanat bychawski w latach 1948-2000
 • Chrystologia Orygenesa w świetle Komentarzy i Homilii do Ewangelii Synoptycznych

2011

Prace magisterskie
 • Myśl społeczna świętego Jana Chryzostoma w świetle homilii na Listy pasterskie świętego Pawła

2010

Prace magisterskie
 • Jeruzalem w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna
 • Rola cnót w życiu monastycznym w świetle "Reguł" Bazylego Wielkiego

2009

Prace magisterskie
 • Wizja małżeństwa chrześcijańskiego w świetle "De bono coniugali" i "De nuptiis et concupiscentia" św. Augustyna.
 • Wzorce osobowe w "Kazaniach do Ludu" św. Cezarego z Arles.
 • Rzymskie batalie wojskowe w "Rerum gestarum libri" Ammiana Marcellina