Iwona Sawulska

dr hab. Iwona Sawulska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

 

dr hab. sztuki IWONA  SAWULSKA

Instytut Nauk o Sztuce WNH KUL

tel. 577 216 777; isawulska@gmail.com

 

Przynależność do organizacji

 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
 • Lubelskie Towarzystwo Muzyczne
 • Towarzystwo Przyjaciół KUL
 • NSZZ Solidarność KUL

Wykształcenie:  (ur. 26.10.1964. w Lublinie)

 • matura w LO nr VI w Lublinie (1983 r.)
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Lublinie w klasie fortepianu Teresy Księskiej - Falger (dyplom w 1985 r.)
 • tytuł Magistra sztuki Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi; Wydz. Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno - Aktorskiego; kierunek Wokalistyka, tytuł pracy magisterskiej: "Działalność artysty śpiewaka i pedagoga na przykładzie doc. Tatiany Mazurkiewicz", promotor: prof. Grażyna Krajewska-Ambroziak (1992 r.)
 • tytuł Licencjata Instytutu Muzykologii KUL (2000 r.)
 • Doktorat (1999 r.) Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
 • Doktor habilitowany sztuki (2003 r.) Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na podstawie pracy pt. "Folklor jako inspiracja w twórczości pieśniarskiej wybranych kompozytorów /F.Schubert, R.Schumann, J.Brahms, F.Chopin ,S.Moniuszko, A.Dworzak, M.Musorgski /" oraz dorobku artystycznego i naukowego
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych KUL w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim (2005 r.), dyplom pod kierunkiem prof. Anny Zarębskiej

Działalność artystyczna

 • Debiut w Filharmonii Rzeszowskiej u boku A. Hiolskiego.
 • Współpraca z Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie
 • Filharmonią Narodową w Warszawie
 • Operą Bałtycką w Gdańsku
 • Teatrem Wielkim w Łodzi
 • Teatrem Muzycznym w Lublinie
 • Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu
 • Filharmoniami: Lubelską, Rzeszowską, Łódzką, Zielonogórską, Warmińsko-Mazurską, Filharmonią w Katowicach, i innymi
 • Prowadzi działalność estradową: bierze udział w prestiżowych koncertach i festiwalach w kraju i za granicą
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
 • Muzyczny Festiwal w Łańcucie
 • Muzyczny Festiwal im. Adama Didura w Sanoku
 • Festiwal im. I. J. Paderewskiego w Warszawie
 • Festiwal Tempus Paschale w Lublinie
 • Międzynarodowy Festiwal im. J. Kiepury w Krynicy
 • Międzynarodowy Festiwal S. Moniuszki w Kudowie-Zdroju i wielu innych
 • Fonie Lublina

https://www.youtube.com/watch?v=efjz3GW9mec&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=edXXTx87tqo

 • Współpracuje z takimi kompozytorami, jak: Andrzej Nikodemowicz, Paweł Łukaszewski, Mariusz Dubaj, Stanisław Moryto, Edward Pałłasz, Miłosz Aleksandrowicz, którzy powierzają jej partie solowe w prawykonaniach ich dzieł:

 PRAWYKONANIA

 • Stanisław Moryto - Stabat Mater (na sopran i orkiestrę, Filharmonia Łódzka, 2006)
 • Paweł Łukaszewski - Exultet, Festiwal Gaude Mater w Częstochowie, 2004
 • A. Nikodemowicz - Cztery Pieśni do sł. G. Herberta (na sopran, trąbkę i organy,2001)
 • A. Nikodemowicz - Godzinki o Niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny (na sopran, organy i małą orkiestrę, 1999, Filharmonia Lubelska, Festiwal Muzyki Współczesnej "AKORD")
 • A. Nikodemowicz - Msza "Misterium Krzyża Świętego", (na sopran, tenor, baryton i orkiestrę, 1998, Filharmonia Lubelska, Archikatedra Lubelska)
 • A. Nikodemowicz - Hymnus pro peccatis, (na sopran, chór i organy, Archikatedra Lubelska,1999)
 • Mariusz Dubaj - Trzy Poematy (na sopran i fortepian,2000)
 • Henryk Czyżewski - "Niemowa" (na sopran, flet i wiolonczelę, do sł. Edwarda Stachury, 2006, Istytut Muzyki UMCS)
 • M. Jurkiewicz: FIDELITAS - Suita Lubelska, Teatr Muzyczny, Lublin, 18-19.11.2017 (partia Słowianki)
 • Współpracuje z wybitnymi dyrygentami, orkiestrami symfonicznymi i chórami
 • Dokonała nagrań dla Telewizji Polskiej, TV Polonia i Polskiego Radia oraz nagrała pięć CD:
 1. Love and Passion - z muzyką M. de Falli, M.Ponce, J.Siqueira, E.Pałłasza, dla Acte Prealable / z Jolantą Munch/

https://www.youtube.com/watch?v=LcqgaXGEFF0&list=PLvkuot5TIVW0PoHtiDCN-i-NSJ0tUMuny

 1. Freude und Trauer der Liebe - z pieśniami R. Schumanna, /z Jolantą Munch i P. Łykowskim/, dla KOCH International Poland

https://www.google.com/search?q=sawulski+munch+Freude+und+trauer+der+Liebe&client=firefox-b-d&sa=X&biw=946&bih=892&sxsrf=ALeKk01M3e-Ki3iQc5Tzw3zHLW_m1sZI-g:1609713420228&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=jFUJULyGiEOwwM%252CAH9-jr9gZJCkAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSsn5vvp1KOrN46yROa4Oo-hvsVfQ&ved=2ahUKEwjV9ejk6YDuAhXmkosKHW52DWQQ9QF6BAgHEAE#imgrc=jFUJULyGiEOwwM

 1. Paweł Łukaszewski – Exsultet (polskie prawykonanie), Acte Préalable | AP 0197

Gaude Mater 6 | Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej - Częstochowa 1990-2005 | Polska Współczesna Muzyka Sakralna; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, dyrygent: Jerzy Swoboda

 1. "Twórczość kompozytorów słowiańskich I.poł. XX w. - A.Dvorak - Cygańskie melodie", Iwona Sawulska (sopran), Agnieszka Schulz-Brzyska (fortepian); kameralna, wyd. FANFARA(2016 r.)
 2. Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia. Iwona Sawulska - sopran, Agnieszka Schulz-Brzyska - fortepian. Prawykonania utworów; Wydawnictwo Naukowe KUL- Studio Fanfara, Lublin 2019, FCD-67-2019 ZAiKS-ZPAV

Działalność naukowa:

Sfera badań naukowo – dydaktycznych obejmuje  zagadnienia z historii teatru muzycznego, akustyki muzycznej, interpretacji dzieła muzycznego, etnomuzykologii, międzykulturowego ujęcia muzyki i sztuki w ogóle, funkcji muzyki w życiu publicznym, fizjologii i higieny głosu, zastosowania prawidłowych technik dykcyjnych, oddechowych i ekspresyjnych w świadomej interpretacji tekstu a także muzykoterapii.

Referaty na sympozjach krajowych i zagranicznych

 • (Międzynarodowe) XXIV Pacific Voice Conference; organizator: UMCS w Lublinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Tytuł referatu: Przekraczanie granic - o kondycji i wytrzymałości głosu śpiewaka-artysty na przestrzeni wieków; Lublin, 27.10.2017
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Muzyka Wokalno-Instrumentalna. Tradycja. Inspiracja. Forma"; Organizator: UMCS w Lublinie, Instytut Muzyki - Zakład Muzyki Sakralnej i Kształcenia Wokalnego; Tytuł referatu: Poematy Jana Kasprowicza jako inspiracja do liryki wokalnej Karola Szymanowskiego; Lublin, 04.12.2016
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Antonina Campi z Miklaszewiczów i mało znane tematy kultury polskiej przełomu XVIII i XIX wieku"; Tytuł referatu: Polscy śpiewacy operowi na europejskich scenach przełomu XVIII i XIX wieku; Lublin, sala CSK, 22.10.2018.
 • Motywy ludowe w twórczości pieśniowej Feliksa Nowowiejskiego; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia.; KUL, 2019
 • 4-6 12.2019 Polska dawna muzyka religijna. Reedycja, opracowanie i promocja twórczości kompozytorów XVIII i XX w. - Wykład; Koncert; Prowadzenie wokalnej Klasy Mistrzowskiej w ramach delegacji wizytującej; Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano - Frankiwsk, Ukraina

 Publikacje:

 • Folklor jako inspiracja w twórczości Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Stanisława Niewiadomskiego i Karola Szymanowskiego; [w] Zeszyty Naukowe KUL 49 (2016), nr 4 (196)
 • Ekspresja głosu jako wynik pokonywania barier technicznych. „Additamenta Musicologica Lublinensia” 4:2008 1 s. 157–165
 • Mechanika i brzmienie głosu jako właściwości akustyczne śpiewu i mowy, w: Artificium Ars Scientia, Księga Jubileuszowa w 80 rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, wyd. POLIHYMNIA, Lublin 2010, s.577-589.
 • Pieśni Mieczysława Karłowicza jako przejaw "słowiańskiej duszy" kompozytora, [w] Twórczość kompozytorów słowiańskich I połowy XX wieku, wyd. KUL, Lublin 2017, s. 97-103.
 • Poematy Jana Kasprowicza jako inspiracja dla liryki wokalnej Karola Szymanowskiego, [w] Muzyka Wokalno-Instrumentalna. Tradycja-Inspiracja-Forma, POLIHYMNIA, Lublin 2017
 • Motywy ludowe w twórczości pieśniowej Feliksa Nowowiejskiego, [w] Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ISBN 9788373068919

Nagrody i wyróżnienia:

 • Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP "Zasłużony dla Kultury Polskiej"; 2019 Nr 13638
 • Medal Prezydenta Miasta Lublin „Za wybitną działalność artystyczną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury muzycznej”; 2015
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków: Za wybitną działalność artystyczną i upowszechnianie kultury muzycznej Za wybitną działalność artystyczną i upowszechnianie kultury muzycznej; 2016
 • Medal 700-lecia Miasta Lublin za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców; 2017
 • Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego Ambasador Aktywności Kobiet w Dziedzinie Kultury za działalność estradową, pedagogiczną i animatorską; 2016

Działalność pedagogiczna i animatorska

 • Dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie 2015-2018
 • Koordynator i ekspert w zakresie projektów związanych z kulturą – Towarzystwo Mediów Lokalnych
 • Od 1993r. związana z Instytutem Muzykologii KUL w Katedrze Dydaktyki Muzycznej
 • 2012-2016 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wydawniczej oraz członek Senackiej Komisji Wydawniczej
 • Współpracowała z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie (warsztaty i konsultacje artystyczne), pracowała jako nauczyciel pianistyki i wokalistyki w lubelskich szkołach muzycznych
 • Juror konkursów muzycznych
 • Trzykrotnie otrzymała Nagrodę Rektora KUL: w 2002 r.: za przygotowanie do akredytacji Instytutu Muzykologii, w 2008 za działalność pedagogiczną oraz 2015 - Nagroda Rektora KUL za przygotowanie nowej edycji programu studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia
 • Kilkakrotnie studenci przyznali jej tytuł „Pedagog Roku”
 • Przygotowanie i organizacja cyklu koncertów ProMusica KULowskie Spotkania Muzyczne: 18.03.2020 - Ogród muzyki; utwory kompozytorów Klasycyzmu, Romantyzmu oraz współczesnych; Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL
 • Współpracuje z PZERiI (Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów) m in. w Jesiennym Przeglądzie Twórczości artystycznej Seniorów
 • Przygotowuje projekty artystyczno - naukowe (m.in. Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia) oraz cykle koncertów popularyzujących muzykę i młodych artystów:

   - Młodzi pasjonaci sztuki

   - Pasja życia-sztuki piękne

   - Harmonia dźwięków

   - Idąc za dźwiękiem polskiego krajobrazu

   - Vita brevis, ars longa

 • Spore grono jej wychowanków kontynuuje kształcenie w akademiach muzycznych, znajduje zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i oświatowych.

Rodzina

Córka Diana Sawulska (studentka UJ), mąż Cezary Sawulski (dr n. med., chirurg)

Zainteresowania

Teatr, poezja, taniec, sztuka międzykulturowa, muzyka etniczna różnych narodów,  malarstwo, historia sztuki oraz style awangardowe,  psychologia muzyki, ogród