Iwona Sawulska

dr hab. Iwona Sawulska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2021


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • A. Ignatowicz-Glińska: Kwiaty Polskie - Cantata da camera do słów Juliana Tuwima" - Prawykonanie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Idiom narodowy i ludowy w kompozycjach wokalno-instrumentalnych I.J. Paderewskiego,

Usługi eksperckie w kraju

 • Ekspertyza na temat stanu obecnego i możliwości rozwoju nauczania muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

2020


Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal "Pro Patria" 2020 Nr 8888/20

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Motywy ludowe w twórczości pieśniowej Feliksa Nowowiejskiego, [w] Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ISBN 9788373068919

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Motywy ludowe w twórczości pieśniowej Feliksa Nowowiejskiego
 • Muzyka S. Moniuszki, F. Chopina, S. Lipskiego, Reedycja, opracowanie i promocja twórczości kompozytorów XVIII i XX w.

Odznaczenie krajowe resortowe

 • "Zasłużony dla Kultury Polskiej" Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Nr 13638

2018


Hasło encyklopedyczne

 • Górski Kazimierz

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • H. M. Górecki - O Domina Nostra op.55 (prawykonanie lubelskie)

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • Koncert z Dedykacją: 120 Lat Towarzystwa Muzycznego w Lublinie
 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Człowiek - Nauka - Muzyka koincydencją nauki - Koncert kameralny w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Wiedeńskiego walca czar... - Gala Noworoczna
 • Polska muzyka inspiracją na cały świat - Koncert kameralny w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • H. M. Górecki - O Domina Nostra op.55 - Koncert kameralny

Realizacja imprezy artystycznej

 • Międzynarodowy Studencki Konkurs Muzyczny w Łodzi
 • Człowiek - Nauka - Muzyka koincydencją nauki - Organizacja Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Polska muzyka inspiracją na cały świat - Organizacja Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży w Lublinie (przewodnicząca jury)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Polscy śpiewacy operowi na europejskich scenach przełomu XVIII i XIX wieku
 • Polscy śpiewacy operowi na europejskich scenach przełomu XVIII i XIX wieku

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

 • Projekt: Muzyczny ślad (MKiDN)
 • Projekt: Muzyczny ślad (MKiDN)

Kierownictwo realizowanego projektu - budżet państwa

 • Zarzuela Ole!

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Człowiek - Nauka - Muzyka koincydencją nauki (LFN)
 • Polska muzyka inspiracją na cały świat (LFN)

Usługi eksperckie w kraju

 • Międzynarodowy Studencki Konkurs Muzyczny w Łodzi You Can Sing It
 • Przegląd Twórczości Muzycznej Seniorów Jesienna róża
 • Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP w Lublinie - przewodnicząca zespołu jury

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Poematy Jana Kasprowicza jako inspiracja dla liryki wokalnej Karola Szymanowskiego
 • Pieśni Mieczysława Karłowicza jako przejaw "słowiańskiej duszy" kompozytora

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Teatr rzeka 70-lecie Teatru Muzycznego w Lublinie

Prawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą

 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • Zamówienia kompozytorskie: Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • FIDELITAS -Suita Lubelska

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Na Skrzydłach Pieśni - Koncert recital
 • Queens of opera - Koncert i widowisko sceniczne
 • Queens of opera - Koncert i widowisko sceniczne
 • Noc w Operze - Koncert operowy
 • Noc w Operze - Koncert operowy
 • Gdy do Niego Iść będę - Koncert w ramach Festiwalu "Wielkop[ostne Śpiewanie"
 • Noc w Operze - Koncert operowy
 • Sacrum - Profanum, Koncert kameralny muzyki sakralnej
 • O, Wielki Poemacie Natury! Zygmunt Noskowski - Koncert kameralny
 • Powróćmy jak za dawnych lat... - Koncert z orkiestrą symfoniczną
 • Powróćmy jak za dawnych lat... - Koncert z orkiestrą kameralną
 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • Michał Jurkiewicz/Jerzy Łysiński - FIDELITAS - Suita Lubelska
 • W świątecznym nastroju - Koncert kameralny
 • Gala Sylwestrowa na Zamku Lubelskim - koncert kameralny

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Muzyka na szlaku kultury i tradycji - Koncert kameralny
 • Powróćmy jak za dawnych lat... - Koncert kameralny
 • Wieczór w Operze: Koncert arii i duetów operowych
 • Walentynkowe Szlagiery - koncert kameralny
 • Melodie lata - Koncert kameralny
 • Spotkanie z Panem Julianem - Koncert kameralny
 • W Salonie Braci Wieniawskich - koncert kameralny
 • Czy pamiętasz...? - Koncert kameralny
 • Muzyka - przetrwanie tradycji - Koncert kameralny

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Nagranie płytowe CD: Antoni Dworzak - Pieśni Cygańskie op. 55

Realizacja imprezy artystycznej

 • Muzyka na szlaku kultury i tradycji - organizacja koncertu w ramach LFN
 • Muzyka - przetrwanie tradycji - Organizacja Lubelskiego Festiwalu Nauki

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Przekraczanie granic - o kondycji i wytrzymałości głosu śpiewaka-artysty na przestrzeni wieków;

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Muzyka - przetrwanie tradycji (LFN)
 • Muzyka na szlaku kultury i tradycji, Aula im. Stefana Wyszyńskiego, Organizacja Lubelskiego Festiwalu Nauki

Kierownictwo realizowanego projektu - budżet państwa

 • Teatr i Taniec
 • Infrastruktura w kulturze
 • Zamówienia kompozytorskie

2016


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Referat "Przekraczanie granic - o kondycji i wytrzymałości głosu śpiewaka-artysty na przestrzeni wieków"

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Voices Concert - XXIV Pacific Voice Conference
  [Voices Concert]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Poematy Jana Kasprowicza jako inspiracja do liryki wokalnej Karola Szymanowskiego

Nagroda krajowa

 • Ambasador Aktywności Kobiet w Dziedzinie Kultury

2015


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Antoni Dworzak cykl pieśni "Melodie cygańskie" op. 55

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pieśni Mieczysława Karłowicza jako przejaw "słowiańskiej duszy" kompozytora

Nagroda krajowa

 • Medal Prezydenta Miasta Lublin „Za wybitną działalność artystyczną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury muzycznej”

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Zespołowa III stopnia za przygotowanie nowej edycji programu studiów I i II stopnia na kierunku MUZYKOLOGIA

Udział w festiwalu nauki

 • Prezentacja spektaklu "Pożegnanie z Mikołajem" (Projekt nr K051)

2013


Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wydawniczej
 • Członkostwo w Senackiej Komisji Wydawniczej

Udział w festiwalu nauki

 • Pasja życia-sztuki piękne; muzyka na serio i z przymrużeniem oka. X Lubelski Festiwal Nauki
 • Młodzi Pasjonaci Sztuki - muzyka i plastyka; X Lubelski Festiwal Nauki

2012


Prawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą

 • Koncert z Chórem i Orkiestrą: John Rutter - Magnificat

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Koncert kameralny, muzyka J.S.Bacha, D.Milhaud, M.Ravel, A.Piazzola, G.Faure
 • "Od klasycznej harmonii ku niepokojom romantyków"- Koncert kameralny, muzyka W.A.Mozarta, S.Moniuszko, M.Giuliani, J.Ibert, M.de Falla, H.Villa-Lobos

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Senacka Komisja Wydawnicza
 • Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Organizacja festiwalu nauki

 • "Muzyka łagodzi obyczaje" - organizacja kooncertu,prezentacji i wykładu
 • "Od klasycznej harmonii ku niepokojom romantyków"- organizacja koncertu, prezentacji i wykładu

Udział w festiwalu nauki

 • "Od klasycznej harmonii ku niepokojom romantyków" - wykład i prezentacja multimedialna
 • "Muzyka łagodzi obyczaje" - wykład w Lubelskim Festiwali Nauki 2012

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Mechanika i brzmienie głosu jako właściwości akustyczne śpiewu i mowy, w: Artificium Ars Scientia, Księga jubileuszowa w 80 rocznicę urodzin Ks. Prof. Jana Chwałka

Prawykonanie utworu muzycznego z dużą obsadą

 • Noworoczny Koncert Kolęd w opracowaniu Jana Walczyńskiego na sopran, orkiestrę symfoniczną i chór

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

2009

 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków