dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2023


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • recital fortepianowy
 • Recital fortepianowy

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Koncert kameralny

Realizacja imprezy artystycznej

 • Koncert kameralny

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • XXVII Konkurs im. I. J. Paderewskieego

2022


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Recital fortepianowy

2021


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • A. Ignatowicz-Glińska - Kwiaty polskie - Cantata da camera
 • A. Ignatowicz-Glińska - Kwiaty polskie - Cantata da camera
 • koncert kameralny w formie hybrydowej

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • koncert z utworami fortepianowymi na 4 ręce
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • Koncert online
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny w formie hybrydowej
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • Koncert finałowy "FONIE LUBLINA"
 • Koncert kameralny "FONIE LUBLINA"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • I. J. Paderewski i odzyskanie niepodległości. Muzyka-dyplomacja-polityka

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy im. I. J. Paderewskiego

Odznaczenie zagraniczne

 • Medal 20-lecia Instytutu Sztuki Prekarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku

2020


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • rejestracja utworow Józefa Wieniawskiego
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Koncert z cyklu
 • Koncert kameralny
 • Koncert z cyklu Muzyczne Pejzaże
 • Nagranie utworów do koncertu on line
 • nagranie utworów do projektu "Muzyczne Wędrówki Wirtuozów"
 • koncert kameralny
 • Muzyka Polska nieznana, zapomniana, współczesna
 • recital
 • Muzyka Polska nieznana, zapomniana, współczesna
 • recital W Salonie Reginy
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • Koncert -recital W salonie Reginy
 • Koncert on-line
 • recital W Salonie Reginy

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • zrealizowanie nagrania spektaklu z utworami solowymi i pieśni
 • zrealizowanie nagrania Piotruś i wilk
 • koncert kameralny on-line

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Warsztaty z kameralistyki

Pozostałe umowy dotyczące praw autorskich

 • opracowanie koncepcji merytorycznej cyklu koncertów

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy im. I. J. Paderewskiego

2019


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

 • improwizacja -parafraza

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • koncert, prawykonanie utworów polskich z zapisem na płycie cd
 • Koncert -recital

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Koncert -recital
 • Koncert -recital
 • koncert kameralny
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • Koncert -recital W salonie Reginy
 • recital
 • Koncert -recital
 • Koncert -recital
 • Koncert -recital
 • Koncert -recital
 • Koncert -recital
 • koncert MONIUSZKO u PADEREWSKIEGO
 • Koncert -recital
 • Koncert -recital
 • Koncert -recital W salonie Reginy
 • Koncert -recital W salonie Reginy
 • Koncert -recital
 • Koncert -recital W salonie Reginy
 • Koncert -recital W salonie Reginy
 • Koncert -recital W salonie Reginy
 • Koncert -recital W salonie Reginy
 • Koncert z cyklu "FONIE LUBLINA"
 • Koncert -recital
 • Koncert -recital
 • Koncert -recital
 • koncert kameralny
 • Arcydzieła na nowo odczytane

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • koncert kameralny
 • widowisko "Jak historia toczy koło"
 • St. Moniuszko - Straszny dwór
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • Musici di Maestri
 • Musici di Maestri
 • Musici di Maestri
 • koncert kameralny
 • " - Nie taki Straszny Dwór "
 • Moniuszkowskie Klimaty
 • koncert kameralny
 • " Nie taki Straszny Dwór "
 • koncert kameralny
 • St. Moniuszko - Straszny dwór
 • Od Moniuszki do Starszych Panów
 • spektakl Od Moniuszki do Starszych Panów
 • koncert kameralny
 • Cały Lublin śpiewa Te Deum
 • koncert kameralny
 • Koncert kameralny z cyklu Violini Lublin
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • Tuwimowo
 • Tuwimowo

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • nagranie płyty z prawykonaniami utworów polskich

Realizacja imprezy artystycznej

 • zorganizowanie koncertu laureatów ogólnopolskich konkursów muzycznych

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • FOlklor źródłem inspiracji liryki fortepianowej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy im. I. J. Paderewskiego

Odznaczenie krajowe resortowe

 • „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Srebrny Krzyż Zasługi

Nagroda krajowa

 • Nagroda dla pianisty na konkursie skrzypcowym
 • nominacja do Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2018 roku

Udział w festiwalu nauki

 • Utwory fortepianowe oraz pieśni
 • WYkonanie utworów J. Wieniawskiego

Działalność odczytowa

 • wyklad
 • wyklad

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Warsztaty
 • widowisko "Kto ty jesteś - Polak mały "

2018


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

 • Opracowanie pieśni na skład kameralny

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Recital
 • Prawykonanie utworu J. Wieniawskiego
 • Prawykonanie pieśni L. Rogowskiego
 • koncert kameralny
 • Prawykonanie pieśni T. Mikulskiego
 • Prawykonanie Sonaty fotepianowej J. Pachulskiego

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • recital
 • recital solo oraz z sopranem i tenorem
 • recital solo , wokalny oraz utwory skrzypcowe
 • recital fortepianowy
 • recital fortepianowy
 • recital fortepianowy
 • recital fortepianowy
 • recital fortepianowy
 • recital fortepianowy
 • recital fortepianowy
 • recital solo z kwartetem
 • recital
 • recital fortepianowy
 • recital wokalny
 • recital fortepianowy
 • recital fortepianowy
 • recital fortepianowy
 • recital solo , wokalny oraz utwory skrzypcowe
 • recital wokalny
 • recital solo oraz z sopranem i tenorem
 • recital solo oraz z sopranem i tenorem *** KOPIA ***
 • recital wokalny

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert - recital
 • koncert kameralny
 • koncert - recital solo, wokalny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert - recital solo, koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • spektakl muzyczny
 • spektakl muzyczny
 • spektakl muzyczny
 • spektakl muzyczny
 • spektakl muzyczny
 • spektakl muzyczny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wykład Polski folklor w twórczości artystycznej pomiędzy Chopin a Szymanowskim : o mazurkach Józefa Wieniawskiego
 • Польский фольклор в музыкальном творчестве в период между Шопеном и Шимановским: о мазурках Юзефа Венявского.
  [Polski folklor w twórczości między Chopinem a Szymanowskim]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • warsztaty pianistyczne
 • wyklad
 • warsztaty

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Konkurs Muzyki Kameralnej
 • XXI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

Działalność odczytowa

 • wykład w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • wyklad
 • wykład w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • wyklad

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • widowisko
 • widowisko
 • widowisko

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Edukacyny koncert kameralny *
 • koncert kameralny z udziałem studentów Instytutu Muzykologii

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Andrzej Nikodemowicz – kompozytor uduchowiony. Rodem Lwowianin Lublina Obywatel
  [w:] Roczniki Teologiczne

Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

 • muzyka do wiersza Julii Hartwig

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • koncert
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny - recital

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny
 • koncert
 • koncert kameralny - recital
 • recital
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny - recital

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny z udziałem śpiewaków
 • koncert kameralny z udziałem śpiewaków
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny
 • udział jako pianista w VIII MIędzynarodowym Kursie Muzycznym
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny
 • przesłuchania skrzypków
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny - recital
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kamerlny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • udział w spektaklu jako aktor, pianista

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • nagranie płyty

Realizacja imprezy artystycznej

 • zorganizowanie koncertu dla laureatów konkursów muzycznych
 • zorganizowanie koncertu dla laureatów konkursów muzycznych
 • praca jako korepetytor przy produkcji opery
 • organizacja koncertu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • udział w sesji naukowej

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • warsztaty muzykowania zespołowego

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Małopolski Konkurs im. I. J. Paderewskiego

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego

Nagroda krajowa

 • Złota Odznaka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Wyróżnienie krajowe

 • przesłuchania skrzypków
 • przesłuchania skrzypków
 • przesłuchania skrzypków

Organizacja festiwalu nauki

 • organizacja koncertu z udziałem studentów IM w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • koncert
 • organizacja koncertu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

Działalność odczytowa

 • opracowanie i wygłoszenie autorskiego wykładu, jako słowo o muzyce podczas koncertu
 • opracowanie i wygłoszenie autorskiego wykładu, jako słowo o muzyce podczas koncertu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • opracowanie i wygłoszenie autorskiego wykładu, jako słowo o muzyce podczas koncertu w ramach koncertu "Fonie Lublina"
 • wykład w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • koncert kameralny

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • organizacja koncertu z udziałem studentów IM
 • wykonanie partii fortepianu towarzyszącego koncertowi Chóru KUL

2016


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Koncert
 • Koncert
 • Koncert
 • Koncert
 • Koncert
 • Koncert
 • Koncert
 • V Międzynarodowy Festiwal "Andrzej Nikodemowicz - Czas i dźwięk
 • Koncert kameralny
 • Koncert

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Koncert "W cieniu maków czerwonych"
 • XX Forum Witolda Lutosławskiego
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Spektakl muzyczny - Nie taki Straszny Dwór
 • Koncert
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert z orkiestrą
 • Koncert kameralny
 • Koncert
 • Koncert kameralny
 • Koncert
 • IV Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy
 • Koncert

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • VII Międzynarodowy Kurs Muzyczny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny Pejzaże muzyczne
 • Koncert kameralny
 • Koncert muzyki polskiej
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert
 • XI Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów
 • Wariacje Muzyczne
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny Pejzaże muzyczne
 • Mistrz Twardowski - Konkurs
 • Koncert kameralny
 • Koncert
 • Koncert kameralny
 • Koncert
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny Pejzaże muzyczne
 • Koncert
 • XXI Regionalny Przegląd Skrzypcowy
 • Koncert kameralny

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu

 • udział w spektaku
 • Letnia Scena Teatru Muzycznego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konferencja -

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • XIX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski
 • Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Wyróżnienie zagraniczne

 • Wyróznienie na XIII konkursie dla studenta IM

Nagroda krajowa

 • Dyplom 60-lecia SPAM

Wyróżnienie krajowe

 • nagroda
 • XXI Regionalny Przegląd Skrzypcowy

Nagroda wewnętrzna

 • wyróżnienie za projekt "Muzyka źródłem inspiracji do nauki"

Organizacja festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki
 • Lubelski Festiwal Nauki

Udział w festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki
 • Koncert kameralny

Działalność odczytowa

 • wykład multimedialny
 • wykład multimedialny
 • wykład
 • Lubelski Festiwal Nauki
 • wykład multimedialny

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny z udziałem studentów IM
 • Koncert
 • koncert kameralny

2015


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

 • opracowanie utworów na fortepian oraz fortepian i trąbkę
 • F. Konarski, Fr. Chopin

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • prawykonanie
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert Jubileuszowy - Wstronę sztuki

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • recital wiolonczelowy
 • recital wiolonczelowy
 • Koncert
 • recital wiolonczelowy
 • Koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • J. S. Bach, W. A. MOzart J. Wieniawski, Fr. Schubert
 • St. Konarski, I. J. Paderewski, St. Moniuszko, Fr. Chopin
 • J. Bock, G. Puccini, G. Verdi. I. Kalmann
 • I. J. Paderewski, St. Moniuszko, Fr. Chopin
 • Fr. Chopin, I. J. Paderewski, St. Moniuszko
 • I. J. Paderewski, St. Moniuszko, Fr. Chopin
 • IV Międzynarodowy Festiwal "Andrzej Nikodemowicz - Czas i dźwięk)
 • Koncert
 • Fr. Chopin,H. Purcell, W. A. Mozart, S. Rachmaninow
 • koncert kameralny

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Koncert kameralny
 • udział w projekcie "Majdanek - histori nieoczywiste"
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • koncert patriotyczny - Śpiew wolności
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert symfoniczny
 • Koncert kameralny Pejzaże muzyczne
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny Pejzaże muzyczne
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny Młodzi zdolni
 • Koncert
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert
 • Koncert Brzmienia Chopina
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe
 • Koncert kameralny
 • Koncert "W cieniu maków czerwonych"
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • opracowanie naukowe, artystyczne i nagranie oraz wydanie płyty z utworami A. Dvoraka

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • I. J. Paderewski - Ambasador polskości

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • przewodniczący jury XVIII Małopolskiego Konkursu Pinistycznego

Nagroda krajowa

 • dyplom za wyróżniający akompaniamet podczas Konkursu Skrzypcowego

Wyróżnienie krajowe

 • wyróżnienie dla pianisty
 • Dyplom za akompaniament
 • nagroda dla akompaniatora

Działalność odczytowa

 • wykład multimedialny

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Edukacyny koncert kameralny
 • Koncert
 • Koncert
 • Koncert kameralny
 • Koncert
 • XXI Międzynarodowy Festiwal
 • XIX Międzynarodowy Festiwal
 • Koncert kameralny
 • koncert historyczny
 • wykład multimedialny
 • Brzmienia Chopina
 • organizacja koncertu i prelekcji
 • udział w przedstawieniu o Fr. Chopinie dla dzieci i młodzieży
 • koncert historyczny
 • XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

2014


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

 • Pieśni II Korpusu
 • Pieśni II Korpusu

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • St. Niewiadomski, St. Moniuszko. M. Karłowicz
 • B. Bartok, J. Brahms, M. Bruch, S. Esztenyi
 • Fr. Chopin, H. Melcer, L. Godowski, H. Wieniawski, J. Wieniawski
 • F. Poulenc, E. Grieg, E. Bozza
 • W .Lutosławski
 • Koncert
 • K.Szymanowski, W. A. Mozart, F. Mendelssohn
 • P. Locatelli, D. Popper, D. Szostakowicz
 • St. Moniuszko, J. Bock, G. Puccini, G. Verdi
 • L. Van Beethoven , S. Rachmaninow
 • G. Gershwin, J. Strauss
 • St. Moniuszko
 • F. M. Veracini, F. Kuchler, W. A. Mozart
 • St. Moniuszko, M. Moszkowski, G. Bacewicz, R. Twardowski
 • J. Haydn, C. Chaminade
 • J. Lefeld, J. Bauer, E. Pałłasz, L. Godowski
 • St. Niewiadomski, St. Moniuszko. M. Karłowicz
 • H. Reis, J. Massenet, Fr. Schubert
 • A. Nikodemowicz, H. Wieniawski, D.Szostakowicz, P. Sarasate
 • G. Fr. Haendel, J. Brahms, Fr. Chopin, G. Verdi
 • G. Caccini, R. Wagner, G.Puccini. G. Verdi
 • W. A. Mozart, J. S. Bach, Fr. Chopin,R. Schumann
 • W. A. Mozart, J. S. Bach, Fr. Chopin, H. Purcell, J. Offenbach
 • Fr. Chopin, L. Godowski, H. Melcer, St. Moniuszko
 • L. Van Beethoven , A. Dvorak
 • K. M. Weber, C. Franck
 • R.Schumann, E. Elgar, Fr. Chopin, G. Cassado
 • Fr. Chopin,M. Karłowicz, St. Niewiadomski
 • J.Strauss, G. Bizet, G. Puccini, G. Verdi
 • J. Haydn , Fr. Chopin, H. LItollf, A. Cwojdziński
 • F. Danzi, F. Poulenck, A. Chaczaturian
 • G. Puccini, P. Czajkowski
 • K. M. Weber, F. Danzi, W. A, Mozart, C. Franck
 • A. Scarlatti, T. Traetta, G. B. Bononcini
 • E. Młynarski, G. Cassado, D. Popper
 • E. Młynarski, A. Dvorak
 • B. Bartok, B. Martinu,A. Dvorak
 • Fr. Chopin, I. J. Paderewski, St. Moniuszko
 • C. Saint - Saens, F. Poulenc, E. Grieg, E. Bozza
 • B. Bartok, B. Martinu, R. Schumann
 • I. Kalman, J. Strauss, Fr. Lehar
 • G. Cassado, R. Schumann
 • B. Bartok, B. Martinu

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • III Międzynarodowy Festiwal "Andrzej Nikodemowicz - Czas i dźwięk
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Koncert w ramach Nocy Muzeów
 • Koncert kameralny
 • Koncert "W cieniu maków czerwonych"
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Edukacyny koncert kameralny
 • Koncert "W cieniu maków czerwonych"
 • Koncert kameralny
 • Koncert muzyki polskiej
 • V Ogólnopolskie Spotkania WIolonczelistów
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Konkurs wiolonczelowy
 • Koncert muzyki polskiej
 • Koncert
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
 • Koncert muzyki polskiej
 • Koncert kameralny w ramach Festiwal Braci Wieniawskich
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny muzyki sakralnej

Wyróżnienie krajowe

 • Medal Prezydenta Lublina

Działalność odczytowa

 • wykład multimedialny
 • przygotowanie koncertu, wykład
 • przygotowanie koncertu, wykład

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • koncert studentów IM
 • Koncert kameralny z udziałem sudentów IM
 • Edukacyny koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Edukacyny koncert kameralny
 • Koncert kameralny
 • Edukacyny koncert kameralny

2013


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • prawykonanie utworu J. Wieniawskiego

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • P. Czajkowski, W. A. Mozart, H. Wieniawski, J. Haydn
 • J. Wieniawski , N. Rimski - Korsakow
 • H. Melcer, V. Cook , W. A. Mozart
 • H. Wieniawski, St. Moniuszko
 • A. Vivaldi, H. Wieniawski, J. Wieniawski,I. J. Paderewski
 • Sebasttian Kozub
 • W. Lutosławski
 • H. Wars, H. Hutter, J. Bock
 • K. Wiłkomirski, L. Boccherini, S. Saint - Saens
 • K. Wiłkomirski, L. Boccherini, S. Saint - Saens
 • L. Boccherini, S. Prokofiew, D. Milhaud
 • W. A. MOzart, O. Taktakiszwili, Fr. Poulenc
 • St.Niewwiadomski, I. J. Paderewski, St. Moniuszko, Fr. Chopin
 • W.Lutosławski, J. Bock
 • I. J. Paderewski, H. Wieniawski, Fr. Chopin
 • St. Konar4ski, I. J. Paderewski, St. Moniuszko, Fr. Chopin
 • St. Niewiadomski, St. Moniuszko
 • W. A. Mozart, J. S. Bach, M. Moscheles, Fr. Chopin, I. J. Paderewski
 • D. Szostakowicz, R. Schumann
 • W.Lutosławski, J. Bock
 • St. Niewiadomski, St. Moniuszko, J. Gall
 • W. A. Mozart, J. S. Bach, D Popper, Fr. Chopin, I. J. Paderewski
 • A. Vivaldi, G. Bacewicz, J. Wieniawski,I. J. Paderewski
 • C. Saint - Saens
 • St.Niewiadomski, H. Wieniawski, Fr. Chopin
 • W. A. Mozart, H. Wieniawski
 • Fr. Chopin
 • St. Niewiadomski, St. Moniuszko
 • J. S. Bach , P. Czajkowski
 • W. Lutos lawski
 • J. S. Bach, muzyka filmowa
 • H. Wieniawski, J. Brahms, W. A. Mozart
 • H. Wieniawski, J. Brahms, W. A. Mozart
 • R.Strauss, K. Szymanowski

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • J. Wieniawski , N. Rimski - Korsakow
 • koncert symfoniczny
 • W. Lutosławski
 • II Międzynarodowy Festiwal - A. Nikodemowicz - Czas i Dźwięk
 • Wykonanie partii fortepianu w orkiestrze
 • koncert kameralny
 • C. Saint - Saens. J. Ph. Rameau, T. Gotshalk

2012


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

 • transkrypcja na kwartet

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Koncert

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • recital

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Koncert
 • koncert kameralny
 • koncert kameralny
 • Koncert
 • Koncert symfoniczny
 • Koncert kamerlany
 • Koncert kameralny
 • Koncert kameralny

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego

Organizacja festiwalu nauki

 • Muzyka lagodzi Obyczaje
 • "Od klasycznej harmonii ku niepokojom romantykow"
 • Muzyka Lagodzi obyczaje

Działalność odczytowa

 • wyklad

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • koncert studentów Instytutu Muzykologii Katedra Dydaktyki
 • koncert

2009


Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Polskich artystow Muzyków