dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Zimowy 2023/2024

PIĄTEK