prof. dr hab. Andrzej Sękowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

Stanowisko: Profesor

2023

Rozprawy doktorskie
 • Wybrane psychologiczne uwarunkowania stylów podejmowania decyzji u osób we wczesnej dorosłości
Prace magisterskie
 • Prężność psychiczna i radzenie sobie ze stresem u studentów kierunków ścisłych i humanistycznych
 • System wartości i wrażliwość empatyczna wśród młodzieży
 • Motywacja osiągnięć i wypalenie zawodowe pracowników korporacji
 • Inteligencja emocjonalna i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych
 • Retrospektywne oceny postaw rodzicielskich i inteligencja emocjonalna dorosłych
 • Samoocena i style radzenia sobie ze stresem u muzyków

2022

Rozprawy doktorskie
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa i koncepcja siebie literatów
Prace magisterskie
 • Motywacja osiągnięć i style radzenia sobie ze stresem u osób we wczesnej i późnej dorosłości
 • CECHY TEMPERAMENTU I OSOBOWOŚCI U ZAWODOWYCH KIEROWCÓW
 • Osobowość i dobrostan psychiczny a preferencje muzyczne
 • Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna u jedynaków
 • Motywacja osiągnięć i samoocena nauczycieli
 • Motywacja osiągnięć i poziom samooceny u osób zatrudnionych w firmach o różnym prestiżu
 • Style komunikowania się i motywacja osiągnięć u osób urodzonych po 1995 roku
 • Poziom samooceny i otwartości na doświadczenie a podejmowanie aktywności twórczych
 • Zadowolenie z życia i postawy wobec pieniędzy u osób aktywnych twórczo
 • Motywacja osiągnięć i kompetencje społeczne uczniów szkół muzycznych
 • Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u osób na stanowiskach kierowniczych

2021

Prace magisterskie
 • Cechy osobowości i kompetencje społeczne u studentów Informatyki i Dziennikarstwa
 • Temperament i style radzenia sobie ze stresem u studentów Filozofii i Zarządzania
 • Style radzenia sobie ze stresem i motywacja osiągnięć u osób zaangażowanych w aktywność twórczą
 • Inteligencja emocjonalna i zadowolenie z życia u pielęgniarek
 • Motywacja osiągnięć oraz wypalenie zawodowe u urzędników
 • Kompetencje społeczne i preferencje zawodowe u młodych dorosłych wchodzących na rynek pracy
 • Płeć, wiek i miejsce zamieszkania a postawy wobec osób niepełnosprawnych
 • Wsparcie społeczne i poczucie jakości życia u osób w okresie późnej dorosłości

2020

Rozprawy doktorskie
 • Psychospołeczne uwarunkowania potrzeby poznania u osób o wysokich osiągnięciach edukacyjnych
Prace magisterskie
 • Prokrastynacja i kompetencje społeczne u osób grających w gry komputerowe typu multiplayer
 • Kompetencje społeczne i obraz siebie studentów podejmujących pracę zarobkową
 • Inteligencja emocjonalna oraz poziom kompetencji społecznych u liderów organizacji studenckich
 • Satysfakcja z życia i motywacja osiągnięć u pilotów wojskowych
 • Kompetencje społeczne i potrzeba poszukiwania doznań u osób uzdolnionych muzycznie
 • Motywacja osiągnięć i nadzieja na sukces u uczniów zdolnych
 • Postrzeganie czasu i preferencje wartości u aktorów teatrów amatorskich
 • Style radzenia sobie ze stresem i wypalenie zawodowe u Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
 • Inteligencja emocjonalna oraz motywacja osiągnięć u zawodowych muzyków
 • Style komunikowania się i inteligencja emocjonalna u nauczycieli
 • Struktura osobowości oraz inteligencja emocjonalna u studentów kierunków plastycznych i muzycznych
 • Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u studentów kierunków humanistycznych i ścisłych

2019

Rozprawy doktorskie
 • Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u artystów scenicznych
Prace magisterskie
 • Style radzenia sobie ze stresem i relacje interpersonalne wśród polityków
 • Style komunikowania się i strategie radzenia sobie ze stresem u muzyków klasycznych i muzyków rockowych
 • Radzenie sobie ze stresem przez pracowników sektora wydobywczego oraz ich osobowość
 • Inteligencja emocjonalna i style radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli
 • Samoocena i poczucie osamotnienia osób dorosłych nie będących w związkach
 • Inteligencja emocjonalna i style komunikowania się u aktorów teatralnych
 • Relacje interpersonalne i style radzenia sobie ze stresem u osób będących po rozwodzie
 • Relacje interpersonalne i radzenie sobie ze stresem u młodych dorosłych pochodzących z rodzin migracyjnych
 • Kompetencje społeczne oraz style komunikowania się wśród uczniów liceum plastycznego i liceum ogólnokształcącego
 • Style komunikowania się i motywacja osiągnięć u studentów kierunków politechnicznych i humanistycznych
 • Struktura motywacji osiągnięć i preferowanych wartości studentów przystępujących do organizacji paramilitarnych
 • Motywacja osiągnięć i style radzenia sobie w sytuacjach stresowych u kobiet na stanowiskach kierowniczych
 • Cechy osobowości charakteryzujące sportowców uprawiających dyscypliny zagrażające zdrowiu i życiu
 • Temperament i poszukiwanie doznań u osób uprawiających sport żużlowy

2018

Prace magisterskie
 • Temperament i style radzenia sobie ze stresem u studentów ratownictwa medycznego i filozofii
 • Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego i poczucie kontroli u studentów informatyki i dziennikarstwa
 • Poziom odczuwanego stresu i radzenie sobie w sytuacji trudnej u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
 • Inteligencja emocjonalna oraz system wartości u uczniów mających wysokie osiągnięcia szkolne
 • Style komunikowania się i motywacja osiągnięć u uczniów zdolnych
 • Inteligencja emocjonalna i jakość życia u polskich pielęgniarek czynnych zawodowo
 • Motywacja osiągnięć i style komunikowania się u piłkarzy
 • Style komunikowania się i narcyzm u osób uzdolnionych plastycznie
 • Inteligencja emocjonalna i style radzenia sobie ze stresem u uczniów klas pierwszych i trzecich liceum
 • Kompetencje społeczne i cechy osobowości funkcjonariuszy policji

2017

Prace magisterskie
 • Samoocena i motywacja u osób biegających w maratonach
 • Inteligencja emocjonalna i poszukiwanie doznań u studentów polonistyki oraz matematyki
 • Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego osób uprawiających sportowy taniec towarzyski
 • Strategie samoutrudniania oraz motywacja osiągnięć u studentów ostatnich lat studiów
 • Temperament i inteligencja emocjonalna sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych
 • Satysfakcja z życia i poczucie własnej skuteczności u kontrolerów ruchu lotniczego
 • Poszukiwanie doznań i skłonność do podejmowania ryzyka u pilotów wojskowych
 • Hierarchia wartości i satysfakcja z życia u uczniów zdolnych
 • Samoocena i radzenie sobie ze stresem u uczniów zdolnych
 • Inteligencja emocjonalna i poczucie osamotnienia u uczniów szkół muzycznych

2016

Rozprawy doktorskie
 • Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
 • Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej
Prace magisterskie
 • Inteligencja i osobowość uczniów uzdolnionych językowo
 • Samoocena i motywacja osiągnięć kobiet aktywnych zawodowo i bezrobotnych
 • Inteligencja emocjonalna i satysfakcja z życia osób odnoszących sukces zawodowy
 • Temperament i motywacja osiągnięć artystów plastyków
 • Satysfakcja z życia oraz motywacja osiągnięć właścicieli małych przedsiębiorstw
 • Optymizm i motywacja osiągnięć u osób uzdolnionych literacko
 • Inteligencja emocjonalna i styl radzenia sobie ze stresem u osób uzdolnionych twórczo
 • Płeć psychologiczna i satysfakcja z życia u singli w okresie wczesnej dorosłości
 • Inteligencja emocjonalna i satysfakcja z życia u studentów dziennikarstwa i ekonomii
 • Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych
 • Samoocena i potrzeba poszukiwania doznań u osób uzdolnionych twórczo
 • Kreatywność i poczucie własnej skuteczności u osób aktywnych zawodowo i bezrobotnych

2015

Rozprawy doktorskie
 • Psychologiczna charakterystyka osób studiujących za granicą. Badania studentów z Polski i Ukrainy
 • Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie
 • Wybrane wyznaczniki zadowolenia z pracy u osób wykonujących zawody o różnym prestiżu społecznym
Prace magisterskie
 • Motywacja osiągnięć i temperament u studentów pedagogiki i ekonomii.
 • Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego osób uzdolnionych twórczo. Badania studentów.
 • Motywacja osiągnięć i kompetencje społeczne u studentów psychologii i socjologii
 • Charakterystyka inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych u więźniów
 • Motywacja osiągnięć i temperament u studentów psychologii oraz studentów kierunków ścisłych
 • Motywacja osiągnięć i inteligencja emocjonalna u studentów psychologii oraz studentów kierunków ścisłych
 • Temperament a satysfakcja z życia u osób w okresie średniej dorosłości.
 • Motywacja osiągnięć, nadzieja na sukces i satysfakcja z życia u studentów pedagogiki i ekonomii.
 • Osobowość i motywacja osiągnięć u studentów pedagogiki oraz studentów kierunków ścisłych.
 • Motywacja osiągnięć i satysfakcja z życia u studentów psychologii i socjologii.

2014

Rozprawy doktorskie
 • Psychospołeczne uwarunkowania poczucia jakości życia studentów z wysokimi osiągnięciami akademickimi
Prace magisterskie
 • Inteligencja emocjonalna i style radzenia sobie ze stresem u uczniów szkół gimnazjalnych o zróżnicowanym poziomie osiągnięć matematycznych
 • Inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u studentów rozpoczynających i kończących studia magisterskie
 • Narcyzm i makiawelizm u osób uzdolnionych plastycznie
 • Preferowane style poznawcze oraz charakterystyka temperamentu u osób uprawiających szermierkę historyczną.
 • Temperament i style radzenia sobie ze stresem u studentów Psychologii i Informatyki
 • Poziom zdolności twórczych i psychotyzmu u osób uzdolnionych artystycznie.
 • Samoocena i inteligencja emocjonalna studentów uzdolnionych muzycznie
 • Osobowościowe korelaty twórczości u studentów animacji kultury

2013

Rozprawy doktorskie
 • Wybrane psychospołeczne korelaty wysokich osiągnięć szkolnych. Badania w Polsce i na Ukrainie
Prace magisterskie
 • Style radzenia sobie ze stresem i inteligencja emocjonalna u studentów kierunków społecznych i politechnicznych
 • Styl wyjaśniania zdarzeń a poziom uczuć pozytywnych i negatywnych oraz wyznawane wartości
 • Poczucie koherencji i samoocena osób starszych mieszkających w Domach Pomocy Społecznej, oraz mieszkających z rodzinami
 • Inteligencja emocjonalna i poczucie umiejscowienia kontroli u muzyków filharmonii i zespołów rockowych
 • Style radzenia sobie ze stresem i ocena poznawcza u artystów występujących publicznie
 • Styl humoru jako predyktor subiektywnego dobrostanu psychicznego
 • Samoocena i kompetencje społeczne uczniów szkół muzycznych.
 • Zasoby osobiste i poczucie satysfakcji z życia u wolontariuszy
 • Struktura motywacji osiągnięć i poczucie umiejscowienia kontroli u młodych kobiet z syndromem gotowości anorektycznej

2012

Rozprawy doktorskie
 • Psychologiczne uwarunkowania nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych
 • Psychospołeczne uwarunkowania poczucia dobrostanu osób wybitnie zdolnych
Prace magisterskie
 • Struktura motywacji osiągnięć i przyszłościowa perspektywa czasowa u młodzieży uzdolnionej muzycznie
 • Poziom neurotyczności i zdolności twórcze a preferencje muzyczne
 • Funkcjonowanie społeczne uczniów o zróżnicowanym poziomie osiągnięć szkolnych
 • Relacje interpersonalne i satysfakcja z życia u studentów o różnym poziomie kompetencji temporalnych
 • Potrzeba aprobaty społecznej i samoocena uczniów uzdolnionych muzycznie i plastycznie
 • Style myślenia i inteligencja emocjonalna u aktorów improwizacji teatralnej oraz aktorów dramatycznych

2011

Prace magisterskie
 • Marzenia osób umierających na raka
 • Wybrane psychologiczne uwarunkowania podejmowania działalności politycznej
 • Motywacja osiągnięć i umiejscowienie kontroli u menedżerów
 • Style komunikowania się w percepcji małżonków
 • Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych
 • Kompetencje społeczne i samoocena u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych
 • Płeć psychologiczna a zdolności twórcze
 • Style poznawcze i style myślenia preferowane przez osoby twórcze

2010

Rozprawy doktorskie
 • Obraz własnego ciała a funkcjonowanie społeczne adolescentów
 • Operacje wyobrażeniowe u osób twórczych
Prace magisterskie
 • Zdolności twórcze aktorów teatrów amatorskich
 • Uzdolnienia twórcze i poziom lęku u uczniów z dysleksją
 • Struktura motywacji osiągnięć u liderów organizacji studenckich
 • Osobowość i style poznawcze osób uzdolnionych językowo

2009

Prace magisterskie
 • Techniki wychowawcze rodziców a nadzieja na sukces u młodzieży w okresie późnej adolescencji
 • Typ temperamentu a rodzaje błędów popełnianych przez kierowców
 • Osobowość a struktura celu i działania celowego-badania studentów
 • Płeć psychologiczna a inteligencja emocjonalna
 • Nadzieja na sukces i motywacja osiągnięć u studentów wybranych kierunków
 • Motywacja do uprawiania sportu u osób niepełnosprawnych
 • Struktura motywacji osiągnięć i nadzieja na sukces u przedsiębiorców

2008

Rozprawy doktorskie
 • Osobowościowe wyznaczniki preferencji ryzyka u osób uzdolnionych twórczo
 • Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów zdolnych
Prace magisterskie
 • Struktura motywacji osiągnięć a style radzenia sobie ze stresem
 • Motywacja osiągnięć a typ relacji do Boga
 • Motywacja osiągnięć u studentów różnych kierunków studiów
 • Motywacja osiągnięć a skłonność do ryzyka
 • Motywacja osiągnięć i system wartości u Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • Motywacja osiągnięć u osób utalentowanych plastycznie i muzycznie
 • Temperamentalne korelaty motywacji osiągnięć u osób odnoszących sukces zawodowy
 • Osobowościowe korelaty motywacji osiągnięć
 • Szczególne doświadczenia muzyczne u instrumentalistów i wokalistów.
 • Temperamentalne uwarunkowania motywacji osiągnięć
 • Poczucie kontroli i poziom autorytaryzmu a wybrane cechy mentalności politycznej Polaków.
 • Motywacja osiągnięć u artystów zawodowych i amatorów.
 • Struktura motywacji osiągnięć u przedstawicieli różnych grup zawodowych
 • Osobowościowe korelaty uczestnictwa w ruchach kultowych
 • System wartości i struktura motywacji osiągnięć u studentów
 • System wartości i poziom motywacji osiągnięć u osób w wieku średnim
 • Psychologiczne wyznaczniki sukcesu zawodowego
 • Style komunikowania się i motywacja osiągnięć u osób wykonujących różne zawody

2007

Rozprawy doktorskie
 • Procesy poznania utajonego u osób twórczych
Prace magisterskie
 • Wyobrażenia na temat miłości w różnych okresach życia.
 • Psychologiczna charakterystyka wzajemnych postaw Polaków i Niemców
 • Lokalizacja poczucia kontroli u uczniów o zróżnicowanym poziomie osiągnięć szkolnych.
 • Psychotyzm a ekspresja twórcza osób uzdolnionych plastycznie
 • Strategie samoregulacji nastroju u optymistów i pesymistów.
 • Hierarchia wartości a postawy wobec osób niepełnosprawnych.
 • Motywacja osiągnięć studentów wybranych kierunków studiów
 • Style myślenia a uleganie wpływowi społecznemu.
 • Poziom zdolności twórczych a rodzaj zainteresowań muzycznych.
 • Cechy osobowości a różnice indywidualne w realizowaniu związków przyjacielskich i rozumieniu przyjaźni.
 • Style przywiązywania się a poziom inteligencji emocjonalnej oraz lęku rozumianego jako cecha.
 • Style komunikacji interpersonalnej osób o różnym poziomie inteligencji emocjonalnej.
 • Wybrane aspekty relacji interpersonalnych uczniów o zróżnicowanym poziomie osiągnięć szkolnych
 • System wartości i motywacja osiągnięć u młodzieży muzycznie uzdolnionej

2006

Prace magisterskie
 • Poczucie osamotnienia u osób uzdolnionych artystycznie.
 • Środowisko rodzinne i jego zwiazek z wynikami w nauce uczniów szkół podstawowych.
 • Zjawisko nikotynizmu w życiu dorastającej młodzieży.
 • Potrzeba poszukiwania doznań a style myślenia
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami szkoły podstawowej i jej wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów.
 • Poczucie jakości życia oraz radzenie sobie ze stresem u osób bezrobotnych
 • Altruizm a podejmowanie działalności w wolontariacie.
 • Wybrane cechy środowiska rodzinnego uczniów o zróżnicowanym poziomie osiągnięć szkolnych w klasach gimnazjalnych I-III.
 • Funkcjonowanie jedynaków w społeczności szkolnej.
 • Poczucie sensu życia u osób piszących wiersze.
 • Pozycja społeczna ucznia zdolnego w klasie szkolnej.
 • Autorytet nauczyciela w opiniach uczniów gimnazjum.
 • Poziom myślenia twórczego a preferencje komizmu.
 • Oczekiwania kobiet i mężczyzn wobec miłości.
 • Wyobrażenie własnego małżeństwa i rodziny w badaniach młodzieży ponadgimnazjalnej.
 • Poczucie sensu życia u osób w podeszłym wieku uzdolnionych twórczo
 • Stereotyp osoby twórczej w percepcji różnych grup zawodowych.
 • Poczucie piękna u mężczyzn i kobiet. Badania porównawcze.
 • Znaczenie Internetu w opinii młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
 • Specyfika relacji z osobami z upośledzeniem umysłowym a postawy wobec nich.
 • Zjawisko agresji i formy jej przeciwdziałania wśród uczniów gimnazjum.
 • Atrakcyjność subkulturowych wzorów postępowania w percepcji młodzieży.
 • Agresja u młodzieży a środowisko zamieszkania.
 • Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych.
 • Wybrane aspekty komunikowania się osób w podeszłym wieku.
 • Nowa fala emigracyjna Polaków w Wielkiej Brytanii - badanie poczucia jakości życia.
 • Poziom altruizmu w wybranych grupach zawodowych.
 • Lęk przed przyszłością u osób bezrobotnych i pracujących.
 • Psychologiczne znaczenie relacji między dziadkami a wnukami.

2005

Rozprawy doktorskie
 • Poczucie jakości życia i jego wybrane psychospołeczne korelaty u mlodzieży z upośledzeniem umysłowym
 • Wybrane psychospołeczne korelaty powodzenia w kształceniu integracyjnym.
Prace magisterskie
 • Lęki osobowościowe u osób w podeszłym wieku.
 • Uwarunkowania kryzysu wypalenia zawodowego w opinii nauczycieli.
 • Obraz siebie u uczniów klas licealnych o zróżnicowanym poziomie inteligencji.
 • Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec osób z upośledzeniem umysłowym w środowisku wiejskim i miejskim.
 • Obraz siebie i obraz własnego ciała u osób uprawiających taniec towarzyski.
 • Poziom zdolności twórczych a obraz siebie u osób w sytuacji kryzysowej.
 • Lęki osobowościowe a poczucie osamotnienia u młodzieży studiującej.
 • Ocena opisowa w świetle wypowiedzi uczniów,rodziców i nauczycieli.
 • Preferencje wartości u uczniów mających wysokie osiągnięcia matematyczne i humanistyczne.
 • Rola gier i zabaw w rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym.
 • Środowisko zamieszkania a typ religijności - badania empiryczne młodzieży mieszkającej na wsi i w mieście.
 • Psychologiczna charakterystyka menadżerów na stanowiskach kierowniczych.
 • Osobowość twórcy w świetle teorii Analizy Transakcyjnej E. Berne.
 • Środowisko wychowawcze a zachowania agresywne u młodzieży w wieku gimnazjalnym.
 • Kryzys wartości u uczniów o zróżnicowanym poziomie osiągnięć szkolnych.
 • Sytuacja domowa i szkolna dziecka wychowującego się w rodzinie alkoholowej.
 • Przyczyny niepowodzeń i sukcesów szkolnych w opinii uczniów gimnazjum.
 • Rola Środowiskowego Domu Samopomocy w życiu osób z upośledzieniem umysłowym.
 • Obraz siebie a percepcja osób o zróżnicowanym poziomie inteligencji.
 • Opinie na temat mądrości w różnych okresach życia.
 • Samoświadomość u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych.
 • Zdolności twórcze a osiągnięcia szkolne uczniów w klasach gimnazjalnych.
 • Motywy podejmowania działalności przez wolontariuszy.
 • Niektóre psychologiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych.
 • Struktura znaczeń w improwizacji u muzyków jazzowych.
 • Percepcja postaw społecznych wobec młodzieży z grup subkulturowych.
 • Postawy nauczycieli wobec uczniów niepełnosprawnych.
 • System wartości a zachowania agresywne u uczniów klas licealnych.

2004

Rozprawy doktorskie
 • ,,Zainteresowania zawodowe i ich wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym"
Prace magisterskie
 • Formy spedzania wolnego czasu przez uczniów szkół wiejskich
 • Charakterystyka wybranych zachowań społecznych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Obraz siebie u osób mieszkających w Domach Pomocy Społecznej
 • Postawy rówieśnicze wobec dzieci z rodzin ubogich
 • Osobowościowe uwarunkowania przystępowania studentów do organizacji społeczno-politycznych.
 • Style myślenia studentów wybranych kierunków studiów.
 • Poczucie sensu życia u osób w wieku podeszłym na przykładzie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu
 • Zjawisko agresji a proces wychowania młodzieży w opinii nauczycieli
 • Obraz siebie a poziom empatii. Badania studentów pedagogiki i informatyki.
 • Analiza trudności rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dzieciecym
 • Psychologiczna analiza przebiegu karier zawodowych wybranych współczesnych kompozytorek polskich.
 • Poziom empatii i poczucie osamotnienia młodzieży z klubu profilaktyczno-wychowawczego "Wzrastanie" w Łańcucie
 • Postawy uczniów klas gimnazjalnych wobec osób głuchych i słabo słyszących
 • Agresja i przemoc w szkole w opinii uczniów i nauczycieli klas gimnazjalnych
 • Problem bezdomności w opinii mieszkańców Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

2003

Rozprawy doktorskie
 • ,,Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych"
Prace magisterskie
 • Style komunikowania się niepełnosprawnych osób o zróżnicowanym poziomie osiągnięć.
 • Rozumienie sukcesu u osób o zróżnocpowanym poziomie osiągnięć szkolnych.
 • Style komunikowania się osób uzdolnionych plastycznie. Style komunikowania się osób uzdolnionych plasttycznie. REI 03 VI 02 r.
 • Poczucie sensu życia u artystów w podeszłym wieku.

2002

Prace magisterskie
 • Osiągnięcia sportowe a stopień niepokoju u zawodników taekwondo i badmintona.
 • Potrzeba wrażeń a preferencja wartości u młodych poetów.
 • Style komunikacji a potrzeba doznawania wrażeń u podchorązych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzynych.
 • Poczucie zmiany obrazu siebie u aktorów teatralnych.
 • Obraz siebie u młodzieży ze szkół prywatnych i państwowych.
 • Wrażliwość moralna dzieci uzdolnionyhc muzycznei.
 • Tendencja do akualizacji siebie a poczucie kontroli u młodzieży uzdolnionej plastycznie.
 • Wrażliwość moralna dzieci uzdolnionych plastycznie.
 • Style komunikacji osób uzależnionych od Internetu.