Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
2Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
3Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury modernizmu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Monika Kulesza
2Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
4Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Mariusz Koper
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Romantyzm: literatura, kultura, sztuka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Sarmaci i świat. Komparatystyczna lektura dawnej poezji polskiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Arcydzieła literatury powszechnej (pozytywizm - współczesność) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
4Wybrane zagadnienia literatury polskiego romantyzmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
5Wybrane zagadnienia modernizmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Egzaminy
1Historia literatury modernizmu (egzamin)E/2 0 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Literatura powszechna nowożytna (egzamin)E/4 0 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
3Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
4Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Grupa chińska
1Historia literatury modernizmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Seminarium 1 (seminarium)Zbo/3 30 dr Agnieszka Karczewska
4Seminarium 2 (seminarium)Zbo/3 30 dr Agnieszka Karczewska
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
7Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
8Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
9Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
10Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz
11Stylistyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze