dr hab. Lech Giemza (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Lech Giemza prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lech.giemza_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7079-9108