Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
3Prawo rzymskie (wykład)Zbo/4 30 dr Izabela Leraczyk
4Prawo rzymskie (ćwiczenia)Zbo/0 15 dr Izabela Leraczyk
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
6Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
7Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
8Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
9Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
10Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
11Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
12Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
13Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
14Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 57) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 58) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Historia powszechnego prawa kanonicznego - SPKKW (ćwiczenia)Zbo/0 15 Zawieszone
2Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) - SPKKW (ćwiczenia)Zbo/0 15 Zawieszone
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo rzymskie (wykład)E/8 15 dr Izabela Leraczyk
2Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 15 dr Izabela Leraczyk
3Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
4Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
6Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
7Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
8Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
9Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 57) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 58) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
14Język łaciński - poziom początkujący (egzamin)E/3 0 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Normy generalne (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Prawo o sakramentach świętych (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Słowikowska
3Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Teologia prawa kanonicznego (wykład)E/6 45 Ks. dr Adam Kaczor
5Zadanie nauczania Kościoła (wykład)E/6 45 prof. dr hab. Wiesław Bar
6Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)E/5 30 dr Anna Słowikowska
7Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Anna Słowikowska
2Teologia prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
Konwersatorium obowiązkowe
1Metodologia prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Słowikowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiazkowe
1Normy o chrześcijanach (wykład)E/6 30 dr Anna Słowikowska
2Normy generalne (wykład)E/4 30 Ks. dr Adam Kaczor
3Prawo o sakramentach świętych (wykład)E/4 30 dr Anna Słowikowska
4Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 45 dr Aneta Abramowicz
5Prawa człowieka (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Normy generalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Słowikowska
3Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
4Informatyka prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Normy o chrześcijanach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Romanko
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
5Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marlena Iglik
7Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Dorota Szymczyk
8Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Beata Panasiuk
9Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Kościelne prawo karne materialne (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
4Prawo kanonizacyjne (wykład)Zbo/1 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Proces zwyczajny (wykład)E/8 60 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
6Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
7Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład)E/5 45 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo zakonne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Proces zwyczajny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
4Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Agnieszka Romanko
5Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
6Kościelne prawo karne materialne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
Proseminarium (1 do wyboru)
1Proseminarium (proseminarium - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Anna Słowikowska
Wykłady fakultatywne
1Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
2Prawo konkordatowe - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
3Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
4Urząd do Spraw Wyznań wobec wspólnot religijnych - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie (wykład)E/6 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Kościelne prawo karne materialne (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
4Prawo kanonizacyjne (wykład)E/5 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo zakonne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Prawo kanonizacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
4Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
5Kościelne prawo karne materialne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
Proseminarium (1 do wyboru)
1Proseminarium (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Słowikowska

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/8 45 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
2Kościelne prawo publiczne (wykład)Zbo/3 30 dr Agnieszka Romanko
3Kościelny proces karny (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
4Kościelny proces administracyjny (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
5Procesy małżeńskie (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
6Kościelne prawo majątkowe (wykład)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo katolickich Kościołów Wschodnich (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 dr Agnieszka Romanko
3Procesy małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelne prawo publiczne (wykład)E/8 30 dr Agnieszka Romanko
2Procesy małżeńskie (wykład)E/9 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
3Kościelne prawo majątkowe (wykład)E/8 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Romanko
2Kościelne prawo majątkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
3Procesy małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Adam Jaszcz
4Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie dotyczące sakramentu święceń (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kościelne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich (konwersatorium)Zbo/2 15 Zawieszone
2Psychologia sądowa (konwersatorium)Zbo/2 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady fakultatywne
1Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
2Prawo konkordatowe - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
3Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
4Urząd do Spraw Wyznań wobec wspólnot religijnych - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
Praktyka zawodowa
1Praktyka studencka (praktyki)Z/15 120 Ks. dr Wojciech Witkowski

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Adam Jaszcz
4Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze