Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Prawo rzymskie (wykład)Zbo/5 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
3Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
4Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
5Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
6Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
7Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
8Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
9Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
2Prawo rzymskie (ćwiczenia)Zbo/0 15 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
3Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
4Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 291) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język nowożytny (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
12Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo rzymskie (wykład)E/7 15 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
2Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
4Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
5Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Z/4 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
6Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 dr Anna Krajewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
2Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 291) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
12Język łaciński - poziom początkujący (egzamin)E/3 0 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
8Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Normy generalne (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Prawo o sakramentach świętych (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
3Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Teologia prawa kanonicznego (wykład)E/6 45 Ks. dr Adam Kaczor
5Zadanie nauczania Kościoła (wykład)E/6 45 prof. dr hab. Wiesław Bar
6Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)E/5 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
7Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
2Teologia prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
Konwersatorium obowiązkowe
1Metodologia prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Słowikowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 200) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 199) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiazkowe
1Normy o chrześcijanach (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Romanko
2Normy generalne (wykład)E/4 30 Ks. dr Adam Kaczor
3Prawo o sakramentach świętych (wykład)E/4 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
4Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 45 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
5Prawa człowieka (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Normy generalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
3Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Marta Ordon
4Informatyka prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Normy o chrześcijanach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 284) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 199) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 200) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
4Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
7Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marlena Iglik
8Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Dorota Szymczyk
9Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - poziom CEF A2 (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 Brak obsady
12Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo karne materialne (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
4Prawo kanonizacyjne (wykład)Zbo/1 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Proces zwyczajny (wykład)E/8 60 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
6Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
7Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład)E/5 45 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo zakonne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Proces zwyczajny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
4Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Agnieszka Romanko
5Łacina prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
6Kościelne prawo karne materialne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
Proseminarium (1 do wyboru)
1Proseminarium (proseminarium - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Anna Słowikowska
Wykłady fakultatywne
1Etyka biznesu (konwersatorium)Zbo/2 15 Brak obsady
2Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo karne materialne (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
4Prawo kanonizacyjne (wykład)E/5 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo zakonne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Prawo kanonizacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
4Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
5Kościelne prawo karne materialne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
Proseminarium (1 do wyboru)
1Proseminarium (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Słowikowska

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/8 45 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
2Kościelne prawo publiczne (wykład)Zbo/4 30 dr Agnieszka Romanko
3Kościelny proces karny (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
4Kościelny proces administracyjny (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
5Procesy małżeńskie (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
6Kościelne prawo majątkowe (wykład)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo katolickich Kościołów Wschodnich (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 dr Agnieszka Romanko
3Procesy małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
5Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelne prawo publiczne (wykład)E/7 30 dr Agnieszka Romanko
2Procesy małżeńskie (wykład)E/10 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
3Kościelne prawo majątkowe (wykład)E/8 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Romanko
2Kościelne prawo majątkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
3Procesy małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
5Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Etyka biznesu (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
3Instytucja małżeństwa w kulturze prawnej Wschodu i Zachodu - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Instytuty świeckie - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
5Iuris Canonici Capita Selecta (wykład)Z/4 60 Zawieszone
6Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
8Prawo konkordatowe - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
9Zarządzanie majątkiem kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
10Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
11Zasady techniki prawodawczej w prawie polskim i kanonicznym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie dotyczące sakramentu święceń (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kościelne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich (konwersatorium)Zbo/2 15 Zawieszone
2Psychologia sądowa (konwersatorium)Zbo/2 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
5Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
Wykłady fakultatywne
1Etyka biznesu (konwersatorium)Zbo/2 15 Brak obsady
2Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Praktyka zawodowa
1Praktyka studencka (praktyki)Z/15 120 Ks. dr Wojciech Witkowski

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
5Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Etyka biznesu (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
3Instytucja małżeństwa w kulturze prawnej Wschodu i Zachodu - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Instytuty świeckie - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
5Iuris Canonici Capita Selecta (wykład)Z/4 60 Zawieszone
6Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
8Prawo konkordatowe - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
9Zarządzanie majątkiem kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
10Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
11Zasady techniki prawodawczej w prawie polskim i kanonicznym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze