Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia muzyki - antyki i średniowiecze (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Prawodawstwo muzyki liturgicznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
4Historia notacji muzycznej (wykład)E/2 30 dr Andrzej Gładysz
5Akustyka muzyczna (wykład)Z/2 15 dr Mieczysław Śmierciak
6Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Beata Bodzioch
2Polski folklor muzyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
4Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
5Kształcenie słuchu i solfeż (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Warsztaty
1Fortepian (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
2Fortepian (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
3Fortepian (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 Zawieszone
5Fortepian (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 Zawieszone
6Fortepian (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 Zawieszone
7Fortepian (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 Zawieszone
8Fortepian (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 Zawieszone
9Fortepian (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 Zawieszone
10Fortepian (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 Zawieszone
11Fortepian (warsztaty - Grupa: 11) Z/1 15 Zawieszone
12Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
13Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
14Przedsiębiorczość w branży muzycznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
15Przedsiębiorczość w branży muzycznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 105) Z/1 15 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 119) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
6Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
7Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
8Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
9Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
12Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
14Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
15Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Etnomuzykologia (wykład)E/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Akustyka muzyczna (wykład)Z/2 15 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (wykład)E/4 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
4Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Wprowadzenie do analizy muzycznej (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
3Teoria chorału gregoriańskiego (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
4Polski folklor muzyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Paleografia łacińska (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
6Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
7Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
8Kształcenie słuchu i solfeż (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
9Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
10Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Kamil Szymański
Warsztaty
1Fortepian (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
2Fortepian (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
3Fortepian (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 Zawieszone
5Fortepian (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 Zawieszone
6Fortepian (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 Zawieszone
7Fortepian (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 Zawieszone
8Fortepian (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 Zawieszone
9Fortepian (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 Zawieszone
10Fortepian (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 Zawieszone
11Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
12Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 105) Z/1 15 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 119) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
6Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
7Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
14Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok (wykład)E/4 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
2Analiza muzyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
3Semiologia gregoriańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Beata Bodzioch
4Paleografia łacińska (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
5Paleografia: muzyka menzuralna i tabulatury (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Gładysz
6Historia notacji muzycznej (wykład)E/3 30 dr Andrzej Gładysz
7Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 61) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski (60 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu IELTS Academic Band Score 5.5 - 6.5 (CEF B2) (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Tradycje ludowe we współczesnej kulturze muzycznej (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Historia harmonii i kontrapunktu (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
3Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/1 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
4Techniki cyfrowej obróbki dźwięku (warsztaty)Z/4 30 dr Mieczysław Śmierciak
Specjalność: Muzyka kościelna
1Historia organów europejskich (wykład)Zbo/3 30 dr Andrzej Gładysz
2Ludowe śpiewy religijne (wykład)Zbo/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Organy (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
4Organy (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
5Praktyka muzyczno-liturgiczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Grzegorz Pecka
6Praktyka muzyczno-liturgiczna (warsztaty - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Grzegorz Pecka

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm (wykład)E/4 30 dr Andrzej Gładysz
2Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska (wykład)E/4 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
4Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
5Analiza muzyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 59) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 61) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 66) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
11Język angielski - Certyfikat IELTS Academic Band Score 5.5 - 6.5 (CEF B2) (egzamin)E/1 0 Brak obsady
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Małgorzata Osękowska
13Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
14Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
15Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Tradycje ludowe we współczesnej kulturze muzycznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Historia i krytyka nagrań fonograficznych (wykład)Z/4 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia harmonii i kontrapunktu (wykład)Z/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/1 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
5Aktualia muzyczne (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
Specjalność: Muzyka kościelna
1Prowadzenie zespołu chorałowego (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Beata Bodzioch
2Śpiewy gregoriańskie i postgregoriańskie (wykład)Z/4 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
3Historia organów europejskich (wykład)Z/3 30 dr Andrzej Gładysz
4Ludowe śpiewy religijne (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Organy (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
6Organy (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Kowalska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze