Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
2Historia muzyki - antyki i średniowiecze (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
3Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych (wykład)E/2 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Historia instrumentów muzycznych i instrumentoznawstwo (wykład)E/3 30 Ks. dr Mieczysław Śmierciak
5Akustyka muzyczna (wykład)Z/2 30 Ks. dr Mieczysław Śmierciak
6Prawodawstwo muzyki liturgicznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
Ćwiczenia
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Beata Bodzioch
2Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
3Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Emisja głosu i solfeż (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
5Chór (ćwiczenia)Zbo/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Warsztaty
1Fortepian (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
2Fortepian (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
3Fortepian (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
5Fortepian (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
6Fortepian (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
7Fortepian (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
8Fortepian (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
9Fortepian (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
10Fortepian (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
11Fortepian (warsztaty - Grupa: 11) Z/1 15 Zawieszone
12Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
13Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
14Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
15Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 61) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
4Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
6Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
2Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (wykład)E/3 30 dr Marek Bebak
3Wybrane zagadnienia z estetyki muzycznej (wykład)E/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
4Etnomuzykologia (wykład)E/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
Ćwiczenia
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
2Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marek Bebak
3Wprowadzenie do analizy muzycznej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marek Bebak
4Teoria chorału gregoriańskiego (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
5Instrumentarium ludowe (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Gładysz
6Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
7Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
8Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Warsztaty
1Fortepian (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
2Fortepian (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
3Fortepian (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
5Fortepian (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
6Fortepian (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
7Fortepian (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
8Fortepian (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
9Fortepian (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
10Fortepian (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 Zawieszone
11Fortepian (warsztaty - Grupa: 11) Z/1 15 Zawieszone
12Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
13Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 20) Z/2 30 mgr Edyta Michałek
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 21) Z/2 30 mgr Edyta Michałek
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 61) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
21Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
22Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
26Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
33Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
34Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
35Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
36Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
37Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
38Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
40Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
41Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
43Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
45Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
46Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
47Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
49Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
51Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
55Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
56Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
57Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
58Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
59Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
60Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
61Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
62Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
63Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
64Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
65Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
73Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
74Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
75Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
79Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
80Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
81Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
82Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
83Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
84Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
85Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze