Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2022/2023


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze (wykład)E/3 30 Ks. dr Michał Jędrzejski
2Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Prawodawstwo muzyki liturgicznej (wykład)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
4Historia notacji muzycznej (wykład)E/3 30 dr Andrzej Gładysz
5Instrumentoznawstwo i akustyka muzyczna (wykład)Z/1 15 dr Mieczysław Śmierciak
6Etyka (wykład)E/1 25 Ks. dr Marcin Ferdynus
Ćwiczenia
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Michał Jędrzejski
2Polski folklor muzyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
4Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
5Kształcenie słuchu i solfeż (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Warsztaty
1Przedsiębiorczość w branży muzycznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
2Fortepian (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
3Fortepian (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
5Fortepian (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
6Fortepian (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
7Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
8Przedsiębiorczość w branży muzycznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
9Przedsiębiorczość w branży muzycznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
Lektoraty
1Język łaciński (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 307) Z/1 15 mgr Edyta Michałek
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 316) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 317) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 355) Z/2 30 mgr Michał Narecki
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 360) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
7Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 306) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
12Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
13Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 302) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
4Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
7Wychowanie fizyczne - siłownia (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
9Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Etnomuzykologia (wykład)Z/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
3Instrumentoznawstwo i akustyka muzyczna (wykład)Z/1 15 dr Mieczysław Śmierciak
4Logika (wykład)E/1 10 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Wprowadzenie do analizy muzycznej (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
3Teoria chorału gregoriańskiego (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
4Polski folklor muzyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
7Kształcenie słuchu i solfeż (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
8Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
9Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Warsztaty
1Fortepian (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
2Fortepian (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
3Fortepian (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
5Fortepian (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
6Fortepian (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 Brak obsady
7Fortepian (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 Brak obsady
8Fortepian (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 Brak obsady
9Fortepian (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 Brak obsady
10Fortepian (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 Brak obsady
11Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
12Fortepian (warsztaty)Z/1 15 Brak obsady
13Tutoring (warsztaty)Z/1 15 dr Andrzej Gładysz
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 307) Z/2 15 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 316) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 317) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 355) Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 360) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 306) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
11Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
12Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
15Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
19Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
25Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
26Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
28Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
29Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
30Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
33Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
34Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
35Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
36Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
39Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
40Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
41Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
42Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
43Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
44Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
45Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
46Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
47Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
48Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
52Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
53Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
54Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
55Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
60Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
61Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
63Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
64Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok (wykład)E/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
2Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
3Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Petro Chyryk
4Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Petro Chyryk
5Analiza muzyczna (ćwiczenia)Z/1 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
6Semiologia gregoriańska (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Mariusz Wiktorowski
7Historia instrumentów muzycznych i instrumentoznawstwo (wykład)E/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
8Kontrapunkt (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
9Harmonia (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 262) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 265) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 267) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 268) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
5Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 205) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Tradycje ludowe w kulturze muzycznej (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Historia kontrapunktu i harmonii (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
3Techniki cyfrowej obróbki dźwięku (warsztaty)Z/1 15 dr Mieczysław Śmierciak
4Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Specjalność: Muzyka kościelna
1Ludowe śpiewy religijne (wykład)Zbo/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
2Historia organów europejskich (wykład)Zbo/3 30 dr Andrzej Gładysz
3Praktyka muzyczno-liturgiczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
4Praktyka muzyczno-liturgiczna (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
5Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
6Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
2Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm (wykład)E/3 30 Ks. dr Michał Jędrzejski
3Analiza muzyczna (ćwiczenia)E/2 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
4Wybrane zagadnienia z estetyki muzycznej (wykład)E/2 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
5Paleografia: muzyka menzuralna i tabulatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr Andrzej Gładysz
6Kontrapunkt (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
7Harmonia (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 262) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 265) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 267) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 268) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
5Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 205) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Krzysztof Urbański
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Ewa Stępniak
12Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/1 0 mgr Agata Woźniak
13Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
14Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
15Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Magdalena Szulga
16Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Historia kontrapunktu i harmonii (wykład)Z/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
2Historia i krytyka nagrań fonograficznych (wykład)Z/4 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Tradycje ludowe w kulturze muzycznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
4Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Aktualia muzyczne (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Techniki cyfrowej obróbki dźwięku (warsztaty)Z/1 15 dr Mieczysław Śmierciak
Specjalność: Muzyka kościelna
1Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Prowadzenie zespołu chorałowego (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Dariusz Sobczak
4Śpiewy gregoriańskie i postgregoriańskie (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
5Ludowe śpiewy religijne (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
6Historia organów europejskich (wykład)Z/3 30 dr Andrzej Gładysz

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną – romantyzm (wykład)E/3 30 dr Andrzej Gładysz
2Historia muzyki z literaturą muzyczną – romantyzm (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Petro Chyryk
3Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka polska XIX wieku (wykład)E/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka polska XX-XXI wieku (wykład)E/3 30 dr Andrzej Gładysz
5Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
6Dyrygentura chóralna (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
7Dyrygentura chóralna (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Seminaria
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/5 30 Zawieszone
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Organizacja i funkcjonowanie muzycznych instytucji kultury (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Praktyki zawodowe: media branżowe i instytucje kultury (praktyki ciągłe) (praktyka zawodowa)Zbo/1 60 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Prelekcja muzyczna (warsztaty)Z/2 30 mgr Mariusz Wiktorowski
4Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Specjalność: Muzyka kościelna
1Muzyka kościelna na ziemiach polskich (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
3Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
4Emisja głosu (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
5Praktyki zawodowe: praca muzyka kościelnego (praktyki ciągłe) (praktyka zawodowa)Zbo/1 60 dr hab. Elżbieta Charlińska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - XX i XXI wiek (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
2Historia muzyki z literaturą muzyczną - XX i XXI wiek (wykład)E/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
Seminaria
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/5 30 Zawieszone
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr Dariusz Smolarek
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Andrzej Gładysz
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Organizacja i funkcjonowanie muzycznych instytucji kultury (wykład)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne (wykład)Z/4 30 dr Karol Rzepecki
3Krytyka muzyczna (warsztaty)E/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Specjalność: Muzyka kościelna
1Organy (warsztaty)E/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy (warsztaty)E/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Organoznawstwo (wykład)Z/4 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
4Muzyka kościelna na ziemiach polskich (wykład)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze