Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2023/2024


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze (wykład)E/3 30 Ks. dr Michał Jędrzejski
2Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Prawodawstwo muzyki liturgicznej (wykład)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
4Historia notacji muzycznej (wykład)E/3 30 dr Mariusz Wiktorowski
5Instrumentoznawstwo i akustyka muzyczna (wykład)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
6Etyka (wykład)E/1 25 Ks. dr Marcin Ferdynus
Przedmioty do wyboru
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze (ćwiczenia)Z/3 15 Ks. dr Michał Jędrzejski
2Polski folklor muzyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Michał Jędrzejski
4Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
5Kształcenie słuchu i solfeż (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Pecka
6Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Warsztaty
1Przedsiębiorczość w branży muzycznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
2Przedsiębiorczość w branży muzycznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
3Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
4Fortepian (warsztaty)Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
5Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka z zakresu nauk o sztuce (lektorat - Grupa: 407) Z/1 15 dr Agnieszka Strycharczuk
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 458) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 459) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 461) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 401) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 403) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 401) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 403) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 404) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
8Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Piotr Olejarnik
dr Joanna Kubińska
mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr inż. Aleksandra Winiarska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Etnomuzykologia (wykład)Z/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
3Logika (wykład)E/1 10 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Przedmioty do wyboru
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
3Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
4Kształcenie słuchu i solfeż (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Pecka
5Polski folklor muzyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
6Teoria chorału gregoriańskiego (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
7Wprowadzenie do analizy muzycznej (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
8Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Michał Jędrzejski
9Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Warsztaty
1Tutoring (warsztaty)Z/1 15 dr Andrzej Gładysz
2Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
3Fortepian (warsztaty)Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka z zakresu nauk o sztuce (lektorat - Grupa: 407) Z/2 15 dr Agnieszka Strycharczuk
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 462) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 458) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 459) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 461) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
6Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 401) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 403) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 401) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 403) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 404) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Arkadiusz Czarnecki
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
mgr Arkadiusz Czarnecki
7Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
mgr Arkadiusz Czarnecki
Zajęcia dodatkowe
1Małżeństwo i rodzina w antropologii chrześcijańskiej (konwersatorium)Z/2 25 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
dr hab. Katarzyna Stępień, prof. KUL
dr Agnieszka Żmuda
dr Anna Irzmańska-Hudziak
dr Małgorzata Szyszka

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia obowiązkowe
1Semiologia gregoriańska (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Michał Jędrzejski
2Kontrapunkt (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
3Harmonia (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
4Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok (wykład)E/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
5Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
6Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
7Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Michał Jędrzejski
8Analiza muzyczna (ćwiczenia)Z/1 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Ks. dr Dariusz Smolarek
9Historia instrumentów muzycznych (wykład)E/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 316) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 355) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 317) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 501) Z/2 28 mgr Barbara Okulska
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Historia kontrapunktu i harmonii (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
2Tradycje ludowe w kulturze muzycznej (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
3Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/2 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Techniki cyfrowej obróbki dźwięku (warsztaty)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
Specjalność: Muzyka kościelna
1Historia organów europejskich (wykład)Zbo/3 30 dr Mariusz Wiktorowski
2Ludowe śpiewy religijne (wykład)Zbo/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Emisja głosu (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
4Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
5Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm (wykład)E/3 30 Ks. dr Michał Jędrzejski
2Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Harmonia (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
4Kontrapunkt (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
5Paleografia: muzyka menzuralna i tabulatury (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Michał Jędrzejski
6Wybrane zagadnienia z estetyki muzycznej (wykład)E/2 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
7Analiza muzyczna (ćwiczenia)E/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 355) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 316) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 317) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Gryta
12Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
13Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Magdalena Szulga
14Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
17Język rosyjski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 501) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Historia i krytyka nagrań fonograficznych (wykład)Z/4 30 dr Mieczysław Śmierciak
2Historia kontrapunktu i harmonii (wykład)Z/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, prof. KUL
3Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/2 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
4Tradycje ludowe w kulturze muzycznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
5Aktualia muzyczne (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
Specjalność: Muzyka kościelna
1Historia organów europejskich (wykład)Z/3 30 dr Mariusz Wiktorowski
2Ludowe śpiewy religijne (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Śpiewy gregoriańskie i postgregoriańskie (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
4Prowadzenie zespołu chorałowego (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Dariusz Sobczak
5Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
6Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną – romantyzm (wykład)E/3 30 dr Mariusz Wiktorowski
2Historia muzyki z literaturą muzyczną – romantyzm (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka polska XIX wieku (wykład)E/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka polska XX-XXI wieku (wykład)E/3 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Ks. dr Dariusz Sobczak
5Dyrygentura chóralna (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
6Dyrygentura chóralna (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
7Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Monika Komsta
Seminaria
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/5 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/5 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/2 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
dr Kinga Strycharz-Bogacz
2Organizacja i funkcjonowanie muzycznych instytucji kultury (wykład)Zbo/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
3Praktyki zawodowe: media branżowe i instytucje kultury (praktyki ciągłe) (praktyka zawodowa)Zbo/1 60 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Specjalność: Muzyka kościelna
1Praktyki zawodowe: praca muzyka kościelnego (praktyki ciągłe) (praktyka zawodowa)Zbo/1 60 dr hab. Elżbieta Charlińska
2Muzyka kościelna na ziemiach polskich (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
3Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
4Organy (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
5Emisja głosu (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - XX i XXI wiek (wykład)E/3 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
2Historia muzyki z literaturą muzyczną - XX i XXI wiek (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
Seminaria
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/5 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/5 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr Michał Jędrzejski
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr Dariusz Smolarek
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
8Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Kinga Strycharz-Bogacz
9Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
10Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Mieczysław Śmierciak
11Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr Dariusz Sobczak
12Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
13Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Andrzej Gładysz
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Organizacja i funkcjonowanie muzycznych instytucji kultury (wykład)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne (wykład)Z/4 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
3Krytyka muzyczna (warsztaty)E/2 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
4Prelekcja muzyczna (warsztaty)Z/2 30 dr Andrzej Gładysz
Specjalność: Muzyka kościelna
1Fortepian (warsztaty)E/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
2Organy (warsztaty)E/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Organy (warsztaty)E/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
4Muzyka kościelna na ziemiach polskich (wykład)Z/3 30 Ks. dr Dariusz Sobczak
5Organoznawstwo (wykład)Z/4 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze