Ks. dr hab. Mirosław Sitarz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2009-01-27)
  • doktor (od 1998-06-18)
  • magister (od 1995-06-22)
  • magister (od 1988-12-06)