Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL

2021

Prace magisterskie
 • "Wina i kara" w kanonicznym prawie karnym
 • Kara śmierci. Wybrane aspekty prawno-kanoniczne
 • Przestępstwo dzieciobójstwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Obowiązek rodziców do religijnego wychowania dziecka w prawie kanonicznym
 • Przemoc wobec dzieci. Wybrane aspekty prawno-kanoniczne

2020

Prace magisterskie
 • Przedawnienie w kanonicznym prawie karnym
 • Obowiązki i uprawnienia oskarżyciela w kanonicznym procesie karno - sądowym
 • Periurium w kanonicznym prawie karnym

2019

Rozprawy doktorskie
 • Ochrona i obrona praw wiernego w kanonicznym prawie karnym
 • Iniuria w kanonicznym prawie karnym
Prace magisterskie
 • Formalny akt wystąpienia z Kościoła katolickiego w świetle nowych regulacji prawnych przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski

2018

Prace magisterskie
 • Wygaśnięcie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy
 • Penalizacja nadużyć związanych z sakramentem pokuty

2017

Prace magisterskie
 • Przestępstwo rozboju w kanonicznym prawie karnym
 • Scandalum w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Recepcja przepisów kanonicznego prawa powszechnego dotyczącego egzorcyzmów w statutach Synodu Archidiecezji Poznańskiej (2004-2008)
 • Prawo osób małoletnich do ochrony przed przestępstwami seksualnymi w świetle prawa kanonicznego
 • Karne wydalenie ze stanu duchownego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Obowiązek rodziców do religijnego wychowania dziecka. Aspekt karno-kanoniczny w konfrontacji z prawem islamu
 • Przestępstwo przymusu fizycznego wobec osób wykonujących zadania kościelne

2016

Prace magisterskie
 • Dochodzenie wstępne w kanonicznym procesie karno-sądowym
 • Poczytalność w prawie kanonicznym oraz w polskim prawie karnym. Studium porównawcze.