dr Marta Buk-Cegiełka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Marta Buk-Cegiełka
adiunkt - Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marta.buk-cegielka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0324-7418