Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii
Wydział:Wydział Nauk Społecznych
Telefon:81-445-0
Sala:C-530 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin