prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Stanowisko: Profesor zwyczajny

profesor zwyczajny nauk humanistycznych, Kierownik Katedry Kultur i Literatur Romańskich Instytutu Filologii Romańskiej KUL

 

dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

specjalność: historia myśli i literatury francuskiej

 

zainteresowania badawcze: literatura francuskiego Oświecenia, historia myśli politycznej, społecznej, filozoficznej i religijnej we Francji XVIII wieku, system ideowy europejskiego konserwatyzmu przełomu osiemnastego i dziewiętnastego stulecia

 

członkostwo w towarzystwach naukowych:

- Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (od 1996)

- Towarzystwo Naukowe KUL (od 1997)

- Lubelskie Towarzystwo Naukowe (od 2008)