dr hab. Anna Kucharska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Tematyka zainteresowań naukowych i badawczych:

- pojęcie dyskursu, w szczególności dyskurs edukacyjny i szkolny,

- wypowiedzi pisemne osób uczących się języków obcych,

- argumentacja