dr Ewelina Mokrosz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Teoretycznego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Degrees

2013 PhD

PhD thesis with distinction supervised by prof. dr hab. Anna Bondaruk: Clefting strategies in English and Polish

 

2009 MA

MA thesis with distinction supervised by dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik: OV and/or VO in Old English