dr Ewelina Mokrosz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Teoretycznego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Implicitly negative comparatives and equatives in Polish
  [Domyślnie negatywne porównania i równania w języku polskim]

2018

 • Verbal fronting in Polish
  [Przesunięcie czasownikowe w języku polskim]

 • Recenzja artykułu naukowego

  • Review of a scientific paper
   [Recenzja artykułu naukowego]

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Trzy interepretacje przymiotników częstotliwości w języku polskim
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Recenzja artykułu naukowego

  • Verbal prefixation and realizations of antipassive alternations in Polish
   [Prefiksacja czasownikowa i realizacja alternacji antypasywnych w języku polskim]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Variation and Homogeneity in Polish Comparative Clauses

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Tak as a degree expression in Polish
   [Tak jako operator gradacji w języku polskim]
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Recenzja artykułu naukowego

  • A feature-based analysis of the syntax of the clause-initial particle ʁedɪ in North Hail Arabic
   [Rola cech w analizie składniowej partykuły ʁedɪ w dialektach północo-arabskich]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Functional 'samo' in Polish
   [Funkcjonalny element 'samo' w języku polskim]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Exhaustivity and/or Contrast in Polish Focus Constructions
   [Informacja wyczerpująca oraz/lub kontrast w informacyjnie nacechowanych zdaniach w języku polskim]

  2015


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • How Relative are Cleft Clauses in English it-Clefts?
   [Jak bardzo względne są zdania rozszczepione w języku angielskim?]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Young minds vs. old questions in linguistics : proceedings of the Fourth Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Niestymetryczność między zdaniami porównawczymi wyrażającymi równość. Inequality among equatives in Polish.
  • Syntactic view at Jerome’s Psalters
   [Składniowe analiza Psalmów Hieronima.Syntactic view at Jerome’s Psalters]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Zdania porównawcze w języku polskim. Clausal Comparatives in Polish.
   [Zdania porównawcze w języku polskim.]

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Agreement Patterns in It-clefts: A Minimalist Account
   [Związki zgody w it-clefts w języku angielskim. Podejście minimalistyczne]
   [w:] York papers in linguistics. Series 2

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Exhaustive 'to' in Polish: A Minimalist Account
   [Identyfikujące 'to' w języku polskim – podejście minimalistyczne]
  • The ambiguous status of Polish demonstratives
   [Złożona natura polskich zaimków wskazujących]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Exhaustive to and infinitives in Polish na konferencji
   [Exhaustive to and infinitives in Polish na konferencji]

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Disagreement with pronouns in it-clefts

  2013


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Agreement Patterns in It-Clefts: A Minimalist Account
  • How relative are cleft clauses in English it-clefts?
  • Exhaustive to in Polish – a Minimalist account
   [Exhaustive to in Polish – a Minimalist account ]

  2011

 • Agreement with Nominal and Pronominal Arguments in English and Polish Identificational Clauses

 • 2010


  Książka naukowa recenzowana

  • Young Linguists in Dialogue: the 3rd Conference

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Underlying variation OV/VO in Old English

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Underlying Variation OV/VO in Old English

  2009


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • OV and/or VO in Old English