Ks. dr hab. Maciej Hułas

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Anchored to Human Rights: On the Normative Foundation of Habermas's Public Sphere
  [Zakorzeniona w prawach człowieka. O normatywnych podstawach sfery publicznej Habermsa]
  [w:] Studia Gilsoniana

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Can Christianity and Religions Respond to Threats to Democracy?
  [Czy religia i chrześcijaństwo oferują remedium w warunkach zagrożenia demokracji? ]

2022


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Chodzi o samostanowienie. O społeczeństwie obywatelskim Habermasa

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Assessment of Vered Azulay's doctoral dissertation entitled: "Teacher Burnout in Youth Villages in Israel"
  [Recenzja rozprawy doktorakiej Vered Azulay zatytułowanej: "Wypalenie zawodowe nauczycieli w wioskach młodzieżowych w Izraelu"]

Staż finansowany ze środków Kościoła

 • Poza dychotomię moralności i legalizmu. O dyskursywnej teorii prawa Jürgena Habermasa

2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • The Patria within Me. Towards Biographical Patriotism
  [Pateria we mnie. Ku Patriotyzmowi biograficznemu]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Historyczność i normatywność sfery publicznej Habermasa
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pośród zkół i tradycji. Źródła katolickiej nauki społecznej Stefana Wyszyńskiego

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Decydować samemu. Sfera publiczna jako "locus" autonomii według Jürgena Habermasa

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Normativity of Habermas’s Public Sphere from the Vantage Point of its Evolution
  [Normatywnoć sfery publicznej Habermasa w perpektywie jej ewolucji]
  [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica

2018

 • Życie publiczne a moralność
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

 • 2017


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Zjednoczona Europa w perspektywie katolickiej nauki społecznej

  2015


  Książka naukowa recenzowana

  • Intricacies of Patriotism. Towards a Complexity of Patriotic Allegiance
   [Meandry patriotyzmu. W kierunku złożoności lojalności patriotycznej ]

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Patria as Biography. An Argument for Biographical Patriotism
   [Patria jako biografia. Uzasadnienie patriotyzmu biograficznego]
  • Transformation of morality in Poland
   [Przemiany moralności w Polsce]
  • Komplementarność polityki i gospodarki w ujęciu solidaryzmu chrześcijańskiego

  Hasło w leksykonie

  • Życie publiczne i moralność

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Functional Complementarities of Economy and Polity from the vantage point of Christian Solidarism

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej pt. "Patria - Lojalność - Przynależność. Źródła tożsamości w zglobalizowanym świecie"
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL
  • Źródła sekularności. Analiza wybranych aspektów sekularyzacji
   [w:] Studia Nauk Teologicznych

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wobec „moralności kamieni”. Franciszka Mazurka polemika z liberalizmem

  Hasło encyklopedyczne

  • Wymiana
  • Weinhold Carl August

  Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

  • Das Prinzip Nachhaltigkeit und seine Umsetzung in Deutschland

  Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

  • Associate editor “Irish Journal of Sociology (IJS), The Journal of the Socjological Assotiation of Ireland, ISSN 2050-5280

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Od moralności ideologicznego tygla do autonomii moralnej. Niektóre aspekty transformacji moralności społeczeństwa polskiego
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Craig Calhoun, Narody mają znaczenie. Kultura, historia i marzenie kosmopolityczne
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  Hasło encyklopedyczne

  • Społeczna etyka

  Tłumaczenie artykułu naukowego

  • Ład społeczny. Zasada pomocniczości i jej znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL

  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, 56 (2013), nr 1 (221)
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL
  • Zeszyty Naukowe KUL, 56 (2013), nr 1 (221)
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Catholic Social Thought: Introduction to the System and Methodology
   [ Catholic Social Thought: Introduction to the System and Methodology]

  2011


  Hasło encyklopedyczne

  • Place Francis

  Działalność odczytowa

  • Poles in the Highland dla SBS, Sydney, Australia

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Bohater w Dolinie Krzemowej. Społeczno-etyczna refleksja nad współczesnym etosem bohaterstwa i patriotyzmu
   [w:] Cywilizacja o nauce, moralności, sztuce i religii

  2008

 • „Caritas in veritate”. Redefinicja zasad i wartości w kontekście globalizacji
  [w:] Diakon

 • 2007


  Działalność odczytowa

  • Polish Apostolate in Aberdeen, dla BBC Aberdeen, Szkocja, nagranie 12 czerwca 2007