dr hab. Arkadiusz Gudaniec

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2019

Prace magisterskie
  • Osobowy wymiar ludzkiej seksualności. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie wybranych tekstów Rogera Scrutona i Karola Wojtyły

2010

Prace licencjackie
  • Problem granic wolności w ujęciu Sigmunda Freuda i Mieczysława Alberta Krąpca
  • Relacja między duszą a ciałem w ujęciu Mieczysława A. Krąpca
  • Koncepcja homo religiosus w ujęciu Zofii Zdybickiej i Mircei Eliadego