dr hab. Arkadiusz Gudaniec

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2016-06-22)
  • doktor (od 2006-01-11)
  • magister (od 1997-05-23)