Arkadiusz Gudaniec

dr hab. Arkadiusz Gudaniec (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Profesor KUL

  • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii
  • Profesor KUL, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa, Wydział Filozofii KUL.