dr hab. Arkadiusz Gudaniec

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii
  • Adiunkt przy Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa, Wydział Filozofii KUL.