prof. dr hab. Leszek Wojciechowski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kościół katolicki we francuskojęzycznych ujęciach historii - geografii - kultury Polski/Rzeczypospolitej opracowanych we Francji w l. 1835-1842 przez emigrantów polskich
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Obecność wzmianek dotyczących wojskowości (i jej aspektów prawnych) w średniowiecznych encyklopediach łacińskojęzycznych (VII - XIII w.). Zarys problematyki
 • Wprowadzenie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wspólne cechy zwierząt i ludzi w dwunastej księdze "Etymologii" Izydora z Sewilli
  [w:] VOX PATRUM

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Pogranicza. Miasto - Wieś - Religijność

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Geographical descriptions of Spain in Latin medieval encyclopaedias: from Isidore of Seville to Vincent of Beauvais (VII-XIII C.)
  [Geograficzne opisy Hiszpanii w średniowiecznych encyklopediach łacińskich: od Izydora z Sewilli do Wincentego z Beauvais (VII-XIII w.)]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ignacego Hołowińskiego "Pielgrzymka do Ziemi Świętej". Pątnicza droga opisana przez księdza, literata i erudytę
 • Przekazy o bitwach i wojnach w łacińskim dziejopisarstwie VI wieku. Zarys problematyki

2018

 • Kobiety i zwierzęta w dziełach Tomasza z Cantimpre
 • Sybirak Józef Kalinowski w opiniach towarzyszy zesłania

 • Hasło encyklopedyczne

  • Witkowska Aleksandra, W: Encyklopedia 100-lecia KUL, t.2
  • Wiśniowski Eugeniusz

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wśród źródeł do historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dzieła Liudpranda z Kremony w przekładzie na francuski
   [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wprowadzenie
  • Benedykta Chmielowskiego katalog cudownych krucyfiksów

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Radość gromadzenia, sztuka porządkowania. Dawne kolekcje, wykazy, katalogi w perspektywie badawczej

  2016


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wierszowana legenda o relikwii Krzyża św. w kościele Dominikanów w Lublinie

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Mieczysław Szafer, Moje wspomnienia, oprac. J. Skrzypczak, Mielec 2016
   [w:] Rocznik Mielecki, 18-19 (2015-2016), s. 271-274

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Polska przez Mieszka oświecona. Chrzest "Króla Północy" w przekazach źródłowych
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Obraz świata i człowieka. Głos archeologii i historii

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Świat i człowiek w średniowiecznych encyklopediach

  Organizacja konferencji krajowej

  • Spojrzenie historyka na podróże i podróżujących na przestrzeni wieków

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Ośrodki kultu religijnego w Lublinie w XVII-XVIII w.
  • Chrzest Mieszka. Okoliczności i konsekwwencje wydarzenia

  2013


  Książka naukowa recenzowana

  • Do świętej Katarzyny na Synaju i w Aleksandrii : opis pielgrzymki w nurcie piśmiennictwa pątniczego-od Breydenbacha do Wargockiego (1486-1610)

  2000


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Poloni dicunt. Wzmianki dotyczące Polski na kartach Liber de natura rerum Tomasza z Cantimpre
   [w:] Roczniki Humanistyczne