prof. dr hab. Leszek Wojciechowski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy